Ting Anh Thng Mi

Xúc tiến công việc

Informações:

Sinopsis

Học cách thay đổi đề tài khi nói chuyện và đáp lại khi muốn thể hiện sự đồng tình hay không đồng tình một cách lịch thiệp trước nhận xét của người đối diện.