Olav Torvund: Pengkravsrett

10-5 Aktsomhetskrav

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.