Olav Torvund: Pengkravsrett

9-10 Motregningsvilkår - motkrav

Informações:

Sinopsis

Motkravet må være forfalt