Olav Torvund: Pengkravsrett

9-9 Motregningsvilkår - frigjrøingstid

Informações:

Sinopsis

frigjrøingstiden for hovedkravet må ha kommet