Olav Torvund: Pengkravsrett

9-7 Motregningsvilkår - gjensidighet

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.