Olav Torvund: Pengkravsrett

8-6 Ekstranummer: En kommentar til et avsnitt hos Jo Hov

Informações:

Sinopsis

I boken "Avtalebrudd og partsskifte. Kontraktsrett II" skriver Jo Hov om oppfyllelse av pengekrav i et avsnitt på s. 64. Her står det en del som rett og slett er feil, og som derfor bør kommenteres.