Olav Torvund: Pengkravsrett

8-3 Oppgjør - betalingstid - forfalls- og frigjøringstid

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.