Olav Torvund: Pengkravsrett

7-4 Oppgjørsmåte - fremmed valuta

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.