Olav Torvund: Pengkravsrett

7-3 Valg av oppgjørsmåte - rett til å betale med kontanter

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.