Olav Torvund: Pengkravsrett

7-2 Valg av oppgjørsmåte - betaling til konto

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.