Olav Torvund: Pengkravsrett

7-1 Valg av oppgjørsmåte - sjekk

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.