Olav Torvund: Pengkravsrett

Oppgave - Stavangerbiskopens finanser

Informações:

Sinopsis

Dette er en oppgave om visse sider ved kasujon, laget med utgangspunkt i Stavangerbiskopens transaksjoner.