Olav Torvund: Pengkravsrett

6-5 Oppgjør - kreditoverføring

Informações:

Sinopsis

En serie forelesninger, primært laget for studenter på tredje avdeling jus ved Universitetet i Oslo.