Olav Torvund: Pengkravsrett

En oppgave om bankers ansvar etter kredittkjøpsloven

Informações:

Sinopsis

Dette er basert på et utspill fra Forbrukerrådet, hvor de hevdet at man kan nekte å tilbakebetale lån til strukturerte spareprodukter i medhold av kreidittkjøpsloven.