Olav Torvund: Pengkravsrett

2-3 Tredjemannsspørsmål

Informações:

Sinopsis

Tredjemannsspørsmål er noe mange synes det er vanskelig å forstå. Nøkkelen er å forstå partsrelasjonene.