Olav Torvund: Pengkravsrett

2-2 Pengekravets dobbelte natur: To-partsforhold

Informações:

Sinopsis

De grunnleggende partrelasjoner - nøkkelen til å forstå pengekravsretten