Norkirken Vennesla

Tale – Del 4: Generasjonenes plass – Heather Bonett-Smith

Informações:

Sinopsis

Heather Bonett-Smith talte om Generasjonenes ulike plass. Noen bibeltekster: Gal 3,28. Joel 3,1. Mal 4,6.