Vov - Chuyn Thm Kín

Làm mới “chuyện yêu” trong năm mới- Tại sao không?

Informações:

Sinopsis

- Chào đón năm 2021, chắc hẳn mỗi người đều muốn làm mới bản thân, muốn có những điều mới mẻ... Tuy nhiên, bạn đã bao giờ nghĩ rằng, năm mới, chuyện phòng the cũng cần phải được làm mới để cảm xúc của mình được thăng hoa hơn chưa? --- Support this podcast: https://anchor.fm/v2ctk/support