Vov - Chuyn Thm Kín

Nam giới cũng có ngày “đèn đỏ”

Informações:

Sinopsis

Chắc các bạn đã nghe nói đến hiện tượng “phụ nữ những ngày đèn đỏ” đó là chu kỳ kinh nguyệt làm thay đổi nội tiết tố nữ. Còn với các anh nam giới thì sao? Liệu đàn ông có ngày “đèn đỏ”? --- Support this podcast: https://anchor.fm/v2ctk/support