Vov - Chuyn Thm Kín

Dị ứng- kẻ phá đám cuộc "yêu"

Informações:

Sinopsis

Đã bao giờ các bạn lâm vào hoàn cảnh “đang vui thì đứt dây đàn”, hoặc đang hứng khởi thì gặp phải kẻ phá đám cuộc vui chưa ạ? Dị ứng khi “yêu” là một kẻ không ai muốn gặp bởi nó chính là tác nhân làm cho cuộc yêu trở nên đáng sợ, --- Support this podcast: https://anchor.fm/v2ctk/support