2ødcast

2ØdkastS03E12

Informações:

Sinopsis

Eit fullt kollegium denne veka. Tom oppsummere Etikkdagane som gjekk av stabelen denne veka, Frode går svært godt gjennom juridisk metode (NB! Svært eksamensrelevant) og Dag snakkar om mellom anna verdsetting av aksjer. Tarjei prøver å ikkje snakke så mykje, og lukkast berre delvis.