Du Og Jeg Og Vi To Uis Podkast

Dypdykk: Tom

Informações:

Sinopsis

Gunn Brigitte Danielsen og Inger Cecilie Rise tar for seg ulike følelser, verdier og begrep som er aktuelle for folk som jobber eller skal jobbe profesjonelt med folk. “Dypdykk” er ment å være en inngangsport for å få tak i Les mer ...