Karol on the way

#34 DAVID ZBOJEK I Sloboda MLM podnikania

Informações:

Sinopsis

Mlm podnikanie je pre niektorých ľudí nepredstaviteľnou formou zárobku. Avšak sú tu ľudia, ktorí sa mu venujú 10+ rokov a žnejú úspechy. Dávid Zbojek je skúsený sieťový marketér, s ktorým sa v rozhovore rozprávame o jeho ceste po MLM dráhe úspechu.