Rett På Sak

Tissepauser og dissens: alt om å være meddommer

Informações:

Sinopsis

I denne episoden tar vi opp temaer som er viktig for deg som er meddommer. I studio er tingrettsdommer Ragnar Lindefjeld, tingrettsdommer Hanne Signe Nymoen og meddommer Kyrre Holm Tønne Johannessen.