Rett På Sak

Spør Oss

Informações:

Sinopsis

Taper vanlige folk alltid for staten? Hvorfor er det ikke lydopptak av rettssakene? Hva synes de egentlig om advokater? Tingrettsdommere Ragnar Lindefjeld, Audgunn Syse og Ola Berg Lande svarer på spørsmål som er sendt inn til Oslo tingrett.