Tekfisk

1 av 5 gytetorsk hadde spist oppdrettsfôr

Informações:

Sinopsis

Forsker Terje van der Meeren er del av det store forskningsprosjektet Icod, der Havforskningsinstituttet spiller en viktig rolle. Her ser forskerne på hvordan oppdrett påvirker kysttorskens gyteområder. Torsken er under press - og der er flere farer som truer. Meeren intervjues av journalist Ketil Svendsen.