Tekfisk

Der er faktisk lyspunkter for fiskerne i FNs klimarapport

Informações:

Sinopsis

FNs klimarapport er ubehagelig lesning. Forskerne som har bidratt til rapporten har lenge stirret dystre prognoser i hvitøyet. Vi har snakket med Mette Skern-Mauritzen, som er forskningssjef ved Havforskningsinstituttet og ledende forfatter bak kapittelet om havet. Vi spurte om alt virkelig er helt beksvart. Skern-Mauritzen intervjues av Ketil Svendsen, journalist i Fiskeribladet.