Tekfisk

Møt prosjektlederen som skal flytte skip gjennom fjell

Informações:

Sinopsis

Terje Skjeppestad er Kystverkets prosjektleder for det som skal bli verdens første fullskala tunnel for skip, Stad skipstunnel. Vi har snakket med ham om løsmasser og risiko, om den værharde farleden i vest, og om hvordan man klarer å hule ut to kilometer med fjell slik at de store Hurtigrutene kan passere gjennom. Skjeppestad intervjues av journalist Ketil Svendsen.