Tekfisk

Han er villig til å ta risikoen for gode ideer

Informações:

Sinopsis

Få har vært så tett på luseprosjekter som Tore Alfheim, finansrådgiver i Innovasjon Norge. Ikke alle prosjekter overlever, men de statlige fødselshjelperne som støtter innovasjon og utvikling i næringslivet er villige til å ta en stor del av risikoen. Det har uten tvil bidratt til konkurranseevne og nyskaping i norske bedrifter. Alfheim blir intervjuet av journalist Ketil Svendsen i Fiskeribladet.