Tekfisk

Ocean Space Centre til 8 mrd. kroner skal sikre norsk verdiskaping på havet

Informações:

Sinopsis

Ocean Space Centre skal etter planen stå ferdig i 2028, og være en spydspiss for forskning, utvikling og utdanning. Senteret skal sikre NTNU og Sintef armslag til både samarbeid og utdanning, og kommersielle aktører moderne teknologi. Prosjekteringen fikk både rødt og grønt lys med bare én måneds mellomrom, men er atter inne i regjeringens planer. Professor, dekan (og fredsprisvinner) Olav Bolland intervjues av journalist Ketil Svendsen.