Tekfisk

Raudåten - havets ku og vår viktigste ressurs

Informações:

Sinopsis

Raudåten er den største proteinressursen vi har i havet, og i næringskjeden er den på nivå med både hjort, sau og ku. Samtidig er den "morsmelken" til de fleste av de artene vi fisker på. Forskerne gir grønt lys for fiske på raudåten, samtidig som fisket er kontroversielt. Journalist Ketil Svendsen har snakket med forsker Cecilie Broms om både biologi og fakta rundt den næringsrike maten.