Gjeldsbrevet

Spesial: Pandemi og gjeldskriser

Informações:

Sinopsis

Hva betyr koronapandemien for lands gjeld? Thea Sofie Rusten Grastveit og Henrik Hvaal i SLUG diskuterer konsekvensene av koronautbruddet for land med ikke-bærekraftige gjeldsbyrder.