Gjeldsbrevet

Informações:

Sinopsis

SLUG jobber for rettferdig internasjonal finanspolitikk, ansvarlig utlån og låneopptak og sletting av illegitim gjeld. Gjeldsslette for utviklingsland handler ikke om veldedighet - det handler om rettferdighet.Gjeldsbrevet er produsert av Von kommunikasjon med støtte fra Norad.

Episodios

 • Why is it so difficult to solve a debt crisis? A talk with Astrid Iversen

  09/04/2024 Duración: 42min

  We talk to prof Astrid Iversen about her book Intercreditor Equity in Sovereign Debt Restructuring. One for the nerds! <3

 • English: New Report on Private Investments in Sovereign Debt Instruments

  14/03/2024 Duración: 33min

  Debt Justice Norway have looked at what guidelines we need to ensure responsible private investments in sovereign debt instruments. In the studio: Julie Rødje, director of Debt Justice Norway, and Thea Grastveit, policy advisor in Debt Justice Norway Find the report on slug.no

 • Hva skjer med dine pensjonspenger? Ny rapport fra SLUG!

  14/03/2024 Duración: 29min

  Vi har sett på hvilke retningslinjer som burde på plass for at alle banker og fond kan investere ansvarlig i statsgjeld. Rapportforfatter Amalie Næss snakker med Thea Grastveit i studio. Les hele rapporten på slug.no

 • Klimatiltak med renter: hvorfor forsterker krisene hverandre?

  05/12/2023 Duración: 45min

  71 % av pengene som er gitt til klimafinansiering er lån. Hva er konsekvensene av det, hvem rammes og hva kan vi gjøre? Vi prater med Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM for utvikling og miljø, Pål Trautmann Olerud, daglig leder i Fellesrådet for Afrika og Elise Åsnes, leder i Spire.

 • Statsobligasjoner: Investerer vi etisk nå?

  21/06/2023 Duración: 13min

  En femtedel av Norges sparebøsse er investert i statsobligasjoner – det vil si i statsgjeld. SLUG har i mange år fulgt med på Oljefondets investeringer i statsobligasjoner, og på systemet som er blitt etablert for å godkjenne utstedere av slike obligasjoner – det vil si land man låner penger til. Er det etisk og bærekraftig gjeld det er snakk om? Etableringen av systemet var en seier, men mer kan gjøres for å videre styrke det. SLUGs egne Thea Sofie Rusten Grastveit oppdaterer oss.

 • Krisa blir verre: Hvordan går det egentlig?

  21/06/2023 Duración: 14min

  En rask oppdatering om hva som rører seg på gjelds-feltet fra daglig leder i SLUG, Julie Rødje og politisk rådgiver i SLUG, Thea Sofie Rusten Grastveit.

 • Klimalån: rike land tjener på fattige lands klimatiltak

  04/04/2023 Duración: 26min

  "This is so crazy!" utbryter SLUGs nye daglige leder Julie Rødje når hun hører om hvordan klimatiltak finansieres i dag. Men det er en kime til håp når Tess Woolfenden fra Debt Justice UK forteller om de siste bevegelsene i skjæringspunktet mellom gjeld og klima. Julie Rødje og Amalie Næss leder samtalen.

 • Liv og røre i Washington: IMF og Verdensbankens årsmøter skaper engasjement

  06/12/2022 Duración: 30min

  Det er ny gjeldskrise, men bare gamle løsninger, og makthaverne og aktivistene er uenige. Aksjoner og støy på årsmøtene til verdens største fagmiljøer for internasjonal økonomisk politikk får dagens gjest Kjetil Abildsnes til å tenke tilbake til tidlig 2000-tall og de store endringene grasrota klarte å presse fram. Er det på ny håp for endring nedenfra? Kjetil Abildsnes jobber som seniorrådgiver i Kirkens nødhjelp. SLUGs egne Maren Hemsett og Amalie Næss leder samtalen. Rapporten det refereres til i episoden ligger her:  A Nordic Initiative to Resolve the New Debt Crisis

 • Gjeld og kjønn: kan gjeldskriser og sparetiltak ramme skeivt?

  31/10/2022 Duración: 22min

  Nytt format på Gjeldsbrevet! Vi inviterer Gro Lindstad til å snakke om kjønn og økonomisk politikk. Hvorfor rammer sparepolitikken under en gjeldskrise kvinner dobbelt? Hvorfor er det alltid snakk om "mikro" når vi snakker om kvinner og økonomi? Statsgjeld har definitivt en kjønnsdimensjon. SLUGs egne Maren Hemsett og Amalie Næss leder samtalen.

 • Krise for Zambia: Nye takter fra Kina?

  06/07/2022 Duración: 12min

  Zambia var det første landet som ikke klarte å betale avdrag på lånene sine under pandemien, og dermed havnet i gjeldskrise. En tredel av pengene er lånt av Kina som ikke har for vane å ettergi gjeld, men hva vil de gjøre nå? Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • På bekostning av barna: Når gjeldskrise tar fra deg framtida

  17/12/2021 Duración: 11min

  Hvordan henger statsgjeld og barns rettigheter sammen? Barn har ingen skyld i et lands ikke-bærekraftige gjeld, men betaler likevel dyrt. Vi snakker med Nora (8), Elise (7), Irene Dotterud-Flaa i Redd barna og Thea Sofie Rusten Grastveit i SLUG. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • Lånte penger på bordet: Klimabevegelsen og gjeldsbevegelsen samler kreftene

  30/06/2021 Duración: 17min

  Er det lurt å låne penger til klimatiltak? Klimabevegelsen har begynt å kjenne på gjeldsbevegelsens bekymring for konsekvensene av lånebasert klimafinansiering. Vi snakker med Leia Achampong og Iolanda Fresnillo i Eurodad og Thea Sofie Rusten Grastveit i SLUG. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • Likere etter korona?: Hvordan kan IMF sørge for at kriselån ikke fører til økt ulikhet?

  17/12/2020 Duración: 34min

  Over 100 land har søkt om krisefinansiering fra IMF i år. Pandemien rammer økonomien hardt, og land får problemer med betalingsforpliktelsene sine. Hva vil alle disse kriselånene føre med seg når landene skal bygge seg opp igjen? Blir det tøffe kondisjonaliteter med sparepolitikk og slanking av staten, eller kan vi på en eller annen måte bygge oss sterkere ut av denne krisa? Vi snakker med Tove Katrine Sand, Norges bank, Hanna Brejnholt, Oxfam IBIS, Sverre Vatnar, statssekretær i Finansdepartementet, og Thea Sofie rusten Grastveit, SLUG. Musikken i episoden er laget av Lee Rosevere

 • Etter Covid-19: Hva kan vi gjøre for å hindre at verdensøkonomien krasjer helt?

  21/09/2020 Duración: 22min

  Pandemien traff på verst tenkelige tidspunkt. Verdens land hadde bygget opp et historisk høyt gjeldsnivå, uten at vi har systemer for å rydde opp i gjeldskriser. Verden kan få 500 millioner nye fattige som følge av korona, og førsteprioritet burde være å ruste opp helsevesenet for å takle krisa. Men i stedet går pengene til nedbetaling av gjeld.

 • Offentlig-private samarbeid: Er Verdensbankens favoritt bra eller dårlig for gjeldstyngede land?

  10/06/2020 Duración: 25min

  Verdensbanken vil finansiere utviklingsprosjekter gjennom offentlig-private samarbeid, men hva betyr det for lands gjeldsbyrder? Vi snakker med Kirsten Sandberg Natvig, konsulent i Scanteam, Petter Vilsted, bærekraftsrådgiver i Norfund og Thea Sofie Rusten Grastveit, politisk rådgiver i SLUG, for å finne ut av dette.

 • Spesial: Pandemi og gjeldskriser

  02/04/2020 Duración: 14min

  Hva betyr koronapandemien for lands gjeld? Thea Sofie Rusten Grastveit og Henrik Hvaal i SLUG diskuterer konsekvensene av koronautbruddet for land med ikke-bærekraftige gjeldsbyrder.

 • Åpenhet fra bankene: Register for utlån fra privat bank til stat

  04/12/2019 Duración: 22min

  Bankene foreslår prinsipper som kan sikre åpenhet om utlån til stater. Dette kan potensielt hindre framtidige gjeldskriser, men det er noen punkter som lugger litt. Vi utforsker dem med daglig leder i SLUG, Henrik Hvaal, seniorrådgiver i Transparency International, Gro Skaaren-Fystro og sjefsøkonom i Eikagruppen Jan Andreassen. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • Utlån uten risiko: Når IMF redder deg uansett

  02/08/2019 Duración: 21min

  Når stater er i store betalingsvansker kan IMF komme til unnsetning med lån, men hvordan påvirker IMF-lånene hverdagen til folk flest? Og hva gjør egentlig hyppigheten av slike bailouts med ansvarligheten til långivere? I denne episoden av Gjeldsbrevet hører vi eksperter fra IMF, FN og Jubilee Debt Campaign UK snakke om bailouts og moral hazard. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • Grådig eller grei: Lånte penger langs Kinas nye silkevei

  29/03/2019 Duración: 22min

  Kina knytter verden tettere sammen med historiens største infrastruktur-prosjekt, "Ett belte, én vei". Mange av prosjektene er lånefinansiert, og flere involverte land står i fare for å havne i gjeldskrise. Hvordan skal dette gå, da? Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

 • Når klimakrise kan bli gjeldskrise: En oppsummering fra Bali

  07/12/2018 Duración: 22min

  Hva har gjeld med klima å gjøre? Mye! Verden samles for å finansiere klimatiltak, men hva kan bli konsekvensene når store deler av pengene fattige land får til å tilpasse seg er lån? Isabella Dahl Kormilitzine, Mathias Slettholm og Kristoffer Jakobsen rapporterer fra IMF og Verdensbankens årsmøter på Bali. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere

página 1 de 2