Gjeldsbrevet

Grådig eller grei: Lånte penger langs Kinas nye silkevei

Informações:

Sinopsis

Kina knytter verden tettere sammen med historiens største infrastruktur-prosjekt, "Ett belte, én vei". Mange av prosjektene er lånefinansiert, og flere involverte land står i fare for å havne i gjeldskrise. Hvordan skal dette gå, da? Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere