Gjeldsbrevet

Når klimakrise kan bli gjeldskrise: En oppsummering fra Bali

Informações:

Sinopsis

Hva har gjeld med klima å gjøre? Mye! Verden samles for å finansiere klimatiltak, men hva kan bli konsekvensene når store deler av pengene fattige land får til å tilpasse seg er lån? Isabella Dahl Kormilitzine, Mathias Slettholm og Kristoffer Jakobsen rapporterer fra IMF og Verdensbankens årsmøter på Bali. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere