Gjeldsbrevet

Åpenhet fra bankene: Register for utlån fra privat bank til stat

Informações:

Sinopsis

Bankene foreslår prinsipper som kan sikre åpenhet om utlån til stater. Dette kan potensielt hindre framtidige gjeldskriser, men det er noen punkter som lugger litt. Vi utforsker dem med daglig leder i SLUG, Henrik Hvaal, seniorrådgiver i Transparency International, Gro Skaaren-Fystro og sjefsøkonom i Eikagruppen Jan Andreassen. Musikk brukt i episoden er laget av: Lee Rosevere