Song Voi Thanh Kinh Podcast

Informações:

Sinopsis

Sng Vi Thánh Kinh Podcast

Episodios

 • Sống Quan Tâm Đến Nhau (VPNS)

  12/04/2024

  Tựa Đề: Sống Quan Tâm Đến Nhau; Kinh Thánh: Phục-truyền Luật-lệ Ký 26:12-15; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Sự Vô Ơn Của Vua Giô-ách (VPNS)

  11/04/2024

  Tựa Đề: Sự Vô Ơn Của Vua Giô-ách; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 24:21-22; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Sự Cứng Lòng Của Vua Giô-ách (VPNS)

  10/04/2024

  Tựa Đề: Sự Cứng Lòng Của Vua Giô-ách; Kinh Thánh: 2 Sử-ký 24:17-21; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Mão Triều Thiên Và Vinh Quang (VPNS)

  09/04/2024

  Tựa Đề: Mão Triều Thiên Và Vinh Quang; Kinh Thánh: Châm-ngôn 17:6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Bánh Khô Hay Thịt Tế Lễ? (VPNS)

  08/04/2024

  Tựa Đề: Bánh Khô Hay Thịt Tế Lễ?; Kinh Thánh: Châm-ngôn 17:1; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Xây Cất Hay Phá Hủy? (VPNS)

  07/04/2024

  Tựa Đề: Xây Cất Hay Phá Hủy?; Kinh Thánh: Châm-ngôn 14:1; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Vợ Thuận Phục, Chồng Ân Cần (VPNS)

  06/04/2024

  Tựa Đề: Vợ Thuận Phục, Chồng Ân Cần; Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 3:1-7; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Cái Gật Đầu Sai Lầm (VPNS)

  05/04/2024

  Tựa Đề: Cái Gật Đầu Sai Lầm; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 16:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Sợ Mất Mạng Hơn Mất Vợ (VPNS)

  04/04/2024

  Tựa Đề: Sợ Mất Mạng Hơn Mất Vợ; Kinh Thánh: Sáng-thế Ký 12:10-20; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

 • Chúa Muốn Hôn Nhân Bền Vững (VPNS)

  03/04/2024

  Tựa Đề: Chúa Muốn Hôn Nhân Bền Vững; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 19:6-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh