Cách Th?c L?y N??c Wudu

Informações:

Sinopsis

H??ng d?n cách l?y n??c Wudu và ch? ra nh?ng ?i?u làm h? Wudu và nghi th?c t?m b?t bu?c theo giáo lý và khi nào.

Episodios