Tafseer Chng Al-takaathur

Informações:

Sinopsis

Tafseer Chng Al-Takaathur: Bài thuyt ging phân tích ngn gn chng Kinh s 102 Al-Takaathur và mt s bài hc quí báo.

Episodios