Viten + Snakkis

Informações:

Sinopsis

en podcast fra #HiOA

Episodios

 • Ruser ungdom seg mer enn tidligere?

  06/03/2024 Duración: 25min

  Tror du ungdom i dag ruser seg mer enn tidligere? Undersøkelser fra slutten av 1960-tallet og frem til i dag viser at det er en helt annen generasjon som har ruset seg mest. Anders Bakken har lang fartstid som ungdomsforsker og leder for Ungdatasenteret på NOVA ved OsloMet. I denne episoden av forskningspodkasten Viten og snakkis snakker han om trender i ungdommers rusbruk helt fra slutten av 1960-tallet frem til i dag. Bruker ungdom mer narkotika i dag enn tidligere? Hva skjer med alkoholbruken blant ungdom? Hva preger rusbruken i de ulike periodene frem til i dag? Programleder for samtalen er Heidi Ertzeid. Nå har du også muligheten til å se episodene våre på YouTube.

 • Mat har blitt dyrere. Hvorfor det?

  31/01/2024 Duración: 28min

  Alexander Schjøll har forsket mye på mat, dagligvarebransjen og matpriser. I denne episoden av forskningspodkasten Viten og snakkis forklarer han hvorfor vi betaler mer for de samme varene enn vi gjorde for bare ett år siden. Videre kaster forskeren lys på flere tema innenfor dagligvarebransjen som mange lurer på. Er mat i Norge egentlig dyrt? Hvordan påvirker prisene våre forbruksvaner? Er det mindre konkurranse i norsk dagligvarebransjen enn i andre land? Programleder for samtalen var Jeff Lugowe. Viten og snakkis er på YouTube! Vi fortsetter å publisere alle våre episoder som podkast, men nå har du altså muligheten til å se innspillingene våre også, om det er mer din stil.

 • Ungdom, engasjement og politikk

  14/11/2023 Duración: 26min

  I hvor stor grad bruker unge velgere stemmeretten sin? Hvordan skal vi tolke resultatene av skolevalgene? Direktør ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA, Guro Ødegård, har forsket lenge på unges politiske deltagelse. I denne episoden gir hun svar på spørsmålene over. Samtidig er ungdomsforskeren opptatt av å belyse flere sider ved unges politiske deltagelse. Hva gjør at noen ungdommer engasjerer seg, mens andre gjør det ikke? Hva er politisk mestringstro, og hvorfor er den viktig? Hvor avgjørende er det for det norske demokratiet at yngre borgere opplever at de har reell påvirkning på politikk? Denne episoden ble spilt inn uka for lokalvalget og ble planlagt publisert før valget. Slik ble det dessverre ikke. Vi tror likevel at samtalen reiser viktige, tidløse spørsmål som kan gi viktige pekepinn for oss som har unge, møter unge, eller som er opptatt av å videreføre demokratiske verdier til kommende generasjoner. Lyst til å lære mer? Her er en forskningsartikkel dagens gjest har publisert på t

 • Trenger vi egentlig KRLE-faget i skolen?

  28/06/2023 Duración: 33min

  KRLE, eller Kristendom, religion, livssyn og etikk, er et obligatorisk skolefag, Faget har gjennomgått flere endringer når det gjelder både innhold og navn, som har skapt mye politisk debatt i Norge. Norge ble til og med dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2007, fordi faget ga for mye plass til kristendom og dermed ikke var tilstrekkelig «kritisk, pluralistisk og objektiv». I denne episoden av podden, forklarer OsloMet-forsker Knut Aukland hva KRLE-faget er, og ikke er. Han tar lyttere gjennom noen av debattene knytta til faget og oppklarer vanlige myter om hva elever lærer i KRLE-timene. Knut forsker og underviser i religionsundervisning og KRLE på lærerutdanningen ved OsloMet. Han er en drivkraftene bak KRLE-podden, en podkast som drøfter spørsmål knytta til KRLE-faget og religion i skolen. Knut redigerte dessuten 10 uløste problemer, en rapport som hadde som mål å utvide den offentlige debatten omkring religionsfag i skolen. Denne episoden blir vårens siste. Har du spørsmål til for

 • Hva er persontilpasset medisin?

  17/04/2023 Duración: 29min

  I januar la regjeringen frem en revidert strategi for persontilpasset medisin med en visjon om at «persontilpasset medisin er en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten med mål om bedre helse og mestring gjennom livet». Professor Niclas Karlsson og førsteamanuensis Mari Myhrstad gjester podkasten og snakker om hvorfor det er et stort behov for persontilpasset medisin i helsetjenesten. I samtalen snakker programleder Thea Ørnseidet forskerne om fordeler og ulemper ved bruk av omikk-teknologien som er sentral i utviklingen av persontilpasset medisin. Rapporten finner du her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/strategi-for-persontilpasset-medisin/id2959463/ Les mer om Intelligent helse: https://www.oslomet.no/om/intelligent-helse

 • Fritidsaktiviteter i ungdomstiden: Hvorfor er det så store forskjeller i hvem som deltar?

  24/03/2023 Duración: 25min

  Hvem er med på organiserte fritidsaktiviteter i ungdomstiden, og hvem er det ikke? Forskningen ved NOVA viser at det er store sosiale forskjeller i hvor mange ungdommer som deltar. I denne episoden forteller forskerne Ingunn Marie Eriksen og Marlene Folkestad Persson ved NOVA på OsloMet hva som er de viktigste årsakene til forskjellene. I samtalen kommer også forskerne inn på debatten om frivillige i idretten, og hva vi kan gjøre for å få flere ungdommer til å delta i fritidsaktiviteter. Les mer om forskningen om ungdom og organiserte fritidsaktiviteter: Eriksen, I. M. and K. Stefansen (2022). "What are youth sports for? Youth sports parenting in working-class communities." Sport, Education and Society 27(5): 592-603 (tandfonline.com). Persson, M. F. Stang ut! Jenters idrettsdeltagelse i tenårene. SAM - PhD i Sosialt arbeid og sosialpolitikk (oda.oslomet.no). Eriksen, I. M. (2022). "Teens’ dreams of becoming professional athletes: The gender gap in youths’ sports ambitions." Sport in

 • Hvordan forebygge kriminalitet blant ungdom – samtale med en tidligere gjengleder

  14/03/2023 Duración: 44min

  B-gjengen var en stor forbryterorganisasjon som i årevis lå i krig med Young Guns og A-gjengen. Ghulam Abbas ble utpekt som lederen av B-gjengen. I høst ga han ut boka Gudfaren - om B-gjengen, integrering og livet i den kriminelle underverdenen, sammen med Kjetil Stensvik Østli.  I boka skriver Abbas om tiden i B-gjengen, utenforskap, og sin egen vei fra kriminalitet til oppsøkende arbeid med unge. Stian Lid og Monika Grønli Rosten forsker begge på kriminalitet ved OsloMet. Sammen ledet de en samtale med Abbas om innholdet i boka, men også om større spørsmål som boka reiser. Hvordan kan man forebygge kriminalitet blant ungdom og hva kan man lære av erfaringene til den tidligere gjengleder?   I denne litt annerledes episoden av podkasten, gir vi mikrofonen videre til våre forskerkolleger Stian og Monika. Samtalen du vil høre er fra et bokbad som ble holdt i Pilestredet og lydkvaliteten er derfor ikke den aller beste. Selve samtalen synes vi derimot ble veldig interessant – og det håper vi du synes og

 • Har vi lyst til å samarbeide med Russland nå?

  28/02/2023 Duración: 26min

  Podkast-redaksjonen har tatt turen til Kirkenes i forbindelse med Barents spektakel, en møteplass for kultur- og samfunnsinteresserte på begge sider av den norsk-russiske grensa. I denne episoden snakker vi med to som har lang erfaring med å samarbeide med russiske partner på ulike nivå. Jørn Holm-Hansen er forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet og deltager i forskningsprosjektet RE:BARENTS. Marit Jacobsen er nestleder i Barentssekretariatet, et interkommunalt selskap som har støttet norsk-russiske samarbeidsprosjekter i 30 år. Samarbeid med russiske organisasjoner er lagt på is som en følge av Russland sin angrepskrig mot Ukraina. Betyr dette at folk-til-folk samarbeid også bør fryses? Dette spørsmålet stilles over hele landet, men behovet for gode svar kjennes spesielt sterkt her i Kirkenes. Vi beklager litt varierende lydkvalitet. Dette er første gang på lenge vi tester ut mobilt podkaststudio.

 • Understanding belonging through slow research

  20/02/2023 Duración: 35min

  Sociologist Erika Gubrium visited the podcast to talk about her research into how people who have moved to Norway make meaning of their experiences in a new country. In this conversation, Gubrium describes her research methods and some of her early findings. This episode builds on an article about Gubrium's research that was published on the OsloMet website last fall, and which was one of the most widely read and commented articles published all year. Gubrium has also published an academic article on the subject. Gubrium has twice before appeared on the podcast, both to discuss the state of the so-called American dream and the protest movement that erupted following the murder of George Floyd.

 • Hva er hemmeligheten bak den norske supermodellen?

  09/02/2023 Duración: 20min

  Den norske modellen, også kalt den nordiske modellen, har kjennetegnet det norske arbeidslivet helt tilbake til 1930-tallet. Tett samarbeid mellom bedrifter og ansatte kombinert med høy tillit står sentralt i suksessoppskriften. I denne episoden forklarer arbeidslivsforsker Helge Svare ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet mer om hvorfor det var så gode vekstvilkår i Norge for denne måten å organisere arbeidslivet på, og hvordan modellen har overlevd gjennom de store endringene samfunnet og arbeidslivet har gått gjennom.

 • Brasil-spesial: Bolsonaro-tilhengere stormer regjeringskvartalet

  11/01/2023 Duración: 22min

  På søndag trengte demonstranter seg inn Kongressbygningen, presidentpalasset, og Høyesterettsbygget i Brasils hovedstad Brasilia. Yuri Kasahara er statsviter og forsker ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. I denne spesialpodden forklarer norsk-brasilianeren hvordan dette kunne skje og hvilke konsekvenser stormingen kan få for den politiske utviklingen i landet. Vil du høre mer om brasiliansk politikk og høstens valgkamp som endte med seier for Lula da Silva? Kasahara var gjest i podkasten kort tid før presidentvalget. Episoden kan du høre her.

 • Hvem i Norge støttet annekteringen av Krim?

  04/01/2023 Duración: 41min

  Og hvorfor gjorde de det? Marthe Handå Myhre og Jørn Holm-Hansen er begge Russland- og Ukraina-kjennere og forskere ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR. I denne episoden deler de hovedfunnene fra en omfattende medieanalyse av norske stemmer som uttrykkte støtte eller forståelse for Russlands annektering av Krim. Hvordan begrunnet de sin støtte for annekteringen? Hvilken rolle spiller underliggende politiske motivasjoner og standpunkter og hvordan sammenfaller argumentene deres med russiske talepunkter? Artikkelen ‘Crimea will forever be Russian’: dissenting Norwegian media discourses on Russia’s annexation of Crimea ble publisert i European Politics and Society. Den stammer fra forskningsprosjektet PRORUSS: Russian Policies of Influence in the Populist-Pragmatic Nexus. Marthe og Jørn gjestet også podkasten i sommer 2022 og snakket om ukrainsk identitet i utvikling.

 • Del 3: Forskning på bærekraftig mat

  14/12/2022 Duración: 23min

  Hvordan kan vi knytte matprodusenter og forbrukere tettere sammen? 15. november hadde "Strength2Food" prosjektet et seminar hvor utfordringer og løsninger i det norske matsystemet ble diskutert. Prosjektet Strength2Food er et 5-årig forskningsprosjekt som skulle se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat. Målet er å styrke lokal økonomisk utvikling, og spesielt landbruket og fiskeriene, samt hvordan nye perspektiver og etableringen av nye kvalitetsmarkeder kan fremme utvikling av lokale næringskjeder. I denne episoden får du høre diskusjon og innlegg fra konferansen. God lytt! Les med om prosjektet her.

 • Part 2: Reflections on a pandemic

  05/12/2022 Duración: 26min

  Svenn-Erik Mamelund and Lisa Sattenspiel are social scientists who study pandemics. In this episode, the second in a two-part series, our guests make a case for why it is vital that social science perspectives be considered when we seek to understand the impact of a pandemic like COVID-19. The two researchers are especially interested in the ways in which pandemics affect some groups of people more than others. Drawing on research they have conducted on the 1918 flu pandemic, they talk about what we know and what we are still learning about how the COVID-19 pandemic afflicted indigenous communities in particular. We close our conversation by assessing the role research-based knowledge played in shaping public health responses in Norway and the United States. Svenn-Erik is trained as a demographer, while Lisa is a biological anthropologist. The two researchers are currently leading a project at the Centre for Advanced Study.  

 • Part I: Reflections on a pandemic

  25/11/2022 Duración: 21min

  Jeff Taubenberger and John Oxford have spent their careers studying the 1918 flu pandemic. In this conversation, our guests explain how lessons from the 20th century's deadliest pandemic informed how public health officials responded to COVID-19. The two researchers deliver their verdict on the state pandemic preparedness, both ahead of COVID-19 and in its aftermath. Want to take an even deeper dive into this topic? Jeff and John recently delivered a lecture at the Norwegian Academy of Science and Letters entitled The hunt for the virus causing the 1918 influenza pandemic. The two researchers were in Oslo as guests of OsloMet professor Svenn-Erik Mamelund. Listeners will hear from Svenn-Erik and his colleague Lisa in the next episode of the podcast.

 • Del 2: Forskning på bærekraftig mat

  15/11/2022 Duración: 21min

  Hva er kvalitetsmerking av mat? Hvordan bør man forbedre merkingen, slik at forbrukere vet hva de betyr? Dette er den andre episoden av en podkastserie på to episoder, hvor vi dykker ned i "Strength2food" prosjektet.  Prosjektet Strength2Food er et 5-årig forskningsprosjekt som skulle se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat. Målet er å styrke lokal økonomisk utvikling, og spesielt landbruket og fiskeriene, samt hvordan nye perspektiver og etableringen av nye kvalitetsmarkeder kan fremme utvikling av lokale næringskjeder. I denne episoden har programvert Julie tatt en prat med Gunnar Vittersø og Virginie Amilien om forskningen og resultatene deres. Lest mer om forskningen deres her.

 • Del 1: Forskning på bærekraftig mat

  15/11/2022 Duración: 17min

  Hva menes med bærekraft? Hva er egentlig kortreist mat, og hvorfor er den bærekraftig? Dette er er den første episoden av en podkastserie på to episoder, hvor vi dykker ned i "Strength2food" prosjektet.  Prosjektet Strength2Food er et 5-årig forskningsprosjekt  som skulle se nærmere på betydningen av EUs kvalitetspolitikk og offentlig sektors innkjøpspolitikk i forhold til lokal produksjon og forbruk av mat. Målet er å styrke lokal økonomisk utvikling, og spesielt landbruket og fiskeriene, samt hvordan nye perspektiver og etableringen av nye kvalitetsmarkeder kan fremme utvikling av lokale næringskjeder. I denne episoden har programverten Julie tatt en prat med Gunnar Vittersø om forskningen og resultatene. Les mer om forskningen til Gunnar og teamet hans her.

 • Ungdom i sosiale medier

  26/10/2022 Duración: 28min

  Denne uken har Julie tatt en prat med Harald Hornmoen, professor i journalistikk ved OsloMet, om forskningsprosjektet "U-YouPa" - Understanding Youth Participation and Media literacy in Digital Dialogue Spaces. Vi prater om hvordan medieforskning fungerer med ungdom, og hva resultatene i forskningsprosjektet har vært hittil. Hva er egentlig et levende laboratorium? Hvorfor var Skam så spesielt? God lytt! Les mer om forskningen til Hornmoen her.

 • Valg i Brasil

  19/10/2022 Duración: 26min

  Valgkampen så langt har vært nesten helt uten substans. Men konsekvensene av presidentvalget 30. oktober for Brasil, Latin-Amerika og verden vil være store. Yuri Kasahara er statsviter som forsker på Brasil, og kommer selv fra landet. I denne episoden deler han sin analyse av hva som gjør Jair Bolsonaro populær, hvorfor Lula sannsynligvis går av med seieren i andre valgrunden likevel, og hva både valgkampen og fire år med Bolsonaro som president har vist om de politiske skillelinjene i landet.

 • Den digitale informasjonskrigen

  02/10/2022 Duración: 38min

  Denne uken har Julie fått besøk av professor ved institutt for journalistikk og mediefag ved OsloMet, Kristin Skare Orgeret, for å snakke om hennes forskningsprosjekt "DDMAC - Decoding digital media in African regions of conflict". Vi pratet om hvordan digitale medier påvirker en pågående voldelig konflikt, og hvordan man muligens kan minske denne polariseringen i fremtiden.Les mer og forskningsprosjektet her. Programverten for denne episoden er Julie Jacobsen. God lytt!

página 1 de 15