Bedriftsledelse Podcast

Informações:

Sinopsis

Bedriftsledelse podcast tar opp aktuelle temaer innen ledelse, markedsføring og økonomistyring av bedriften. Ofte med gjester med spisskompetanse på det aktuelle temaet.Podcasten er også tilgjengelig på både iTunes og SoundCloud.

Episodios

 • Den teknologiske utviklingen og digitalisering

  07/07/2020 Duración: 11min

  I denne episoden går vi gjennom den teknologiske utviklingen fra det pre-industrielle samfunn ti dagens digitalisering, i henhold til kap 2 i den nye utgaven av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget).

 • Hvordan beskytte ditt varemerke? Patentstyret

  20/09/2018 Duración: 41min

  I denne episoden forteller varemerke- og designjurist Sissel Bøe Sollund fra Patentstyret alt du trenger å vite om varemerkebeskyttelse. Hun forklarer hva et varemerke er, og hvordan det er forskjellig fra patent og design. I tillegg forklarer hun hvordan registrering av varemerket gjøres, hvilke krav det stilles og hvor lenge varemerket er beskyttet.

 • Hvordan gjennomføre sunne omstillinger - Arbeidstilsynet

  29/06/2018 Duración: 01h11min

  I denne episoden forteller sjefingeniør Edle Utaaker i Arbeidstilsynet om hva som kjennetegner sunne omstillingsprosesser og hvilke krav regelverket stiller til prosessene.

 • Regnskapsbegreper: arbeidskapital

  28/04/2018

  I denne episoden forklarer vi kort hva begrepet arbeidskapital er, og deler noen betraktninger i forhold til binding av omløpsmidler.

 • Bruk av LinkedIn for bedriftsledere

  10/02/2018

  I denne episoden forteller Alisa T. Jensen, grunnleggeren av CVeksperten.no hvordan LinkedIn kan og bør brukes av bedrifter til ulike formål. Hun deler sine erfaringer og gir råd som kan hjelpe både små og store bedrifter å komme i gang med en målrettet bruk av sosiale medier.

 • Hva er situasjonsbestemt ledelse?

  28/04/2017

  I denne episoden forteller jeg kort og enkelt hva teorien om situasjonsbestemt ledelse fra Hersey & Blanchard (1977) går ut på.

 • Regnskap i skyen – nettbaserte økonomisystemer

  18/04/2017

  I denne episoden forteller bedriften Tripletex.no om hvordan et nettbasert økonomisystem fungerer. Hvordan fører en regnskap ved hjelp av et nettbasert økonomisystem (faktura, regnskap, lønn, etc) og hva en kan gjøre selv, og hva som bør overlates til en regnskapsfører.

 • Hva er entreprenøriell markedsføring?

  05/04/2017

  I denne episoden forklarer jeg kort hva entreprenøriell markedsføring består av med utgangspunkt i definisjonen på «entreprenørskap» og «markedsføring». Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Fra ide til forretningside – Forretningsmodell og forretningsplan

  24/03/2017

  I denne episoden snakker jeg om prosessen fra ideen om et produkt som skal produseres, til alle stegene man må gjennom for å utarbeide en fullstendig forretningsplan som forteller om alle sider ved driften og hvordan produktet skal kommersialiseres. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Rekruttering, tips og råd m/HR – Sjef Kari-Anne Vik-Mo

  03/11/2016

  I denne episoden forteller HR-sjef Kari Anne Vik-Mo om ulike deler av rekrutteringsprosessen i praksis, og hva som er viktig å tenke på. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her:http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Innføring i investeringsanalyser

  25/08/2016

  I denne episoden forklarer vi hvordan du vurderer lønnsomheten til en investering. Vi starter med å forklare de viktigste begrepene, slik at du kan tolke resultatene av analysen etter de to mest kjente metoder: nåverdi og internrente. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Bedriftskulturen og ledelse

  23/08/2016

  I denne episoden forklarer vi hva bedriftskulturen er, hva den påvirkes av og hva du kan gjøre som leder for å skape en god bedriftskultur. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse (Læremiddelforlaget). Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Bruk av virkemidlene i markedsføring (de 5 P’er) m/ Rolf Skuterud

  23/08/2016

  I denne episoden forteller Rolf Skuterud hvordan du kan bruke og kombinere de 5 P’er i markedsføringen, og hvordan de henger sammen med bedriftens strategi. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Alt om strategi i markedsføring, m/Rolf Skuterud

  23/08/2016

  I denne episoden går Rolf Skuterud gjennom hele gangen i strategiarbeidet i markedsføring. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Hvordan går du frem for å organisere bedriften i praksis?

  23/08/2016

  I denne episoden forklarer vi hvilke steg du bør følge for å organisere bedriften. Fra hvilke arbeidsoppgaver som skal løses, gjennom kompetansebehov og kapasitet. Og til slutt organisasjonskartet. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Hva klager forbrukere på i byggebransjen m/Advokat Thomas Iversen, Forbrukerrådet

  19/08/2016

  I denne episoden snakker vi med advokat Thomas Iversen fra Forbrukerrådet, som forteller om hva de vanligste klagene på håndverkertjenester er og gir oss tips til hvordan bedriften kan forebygge klager. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Hva er kompetanseutvikling

  13/08/2016

  I denne sekvensen forteller vi kort hva kompetanseutvikling er, hvordan du som leder kan drive med kompetanseutvikling og hvorfor. Denne videoen er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Hva er ledelse? hva består det av?

  13/08/2016

  I denne podcasten gir vi deg en kort oversikt over hva ledelse i en bedrift handler om. Den podcasten er en del av boken Bedriftsledelse. Les mer om boken og bestill her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Historien om en virkelig bedriftsetablering – Floke Grønn Frisør

  07/08/2016

  Irene Stana er gründer og eier av forretningskonseptet Floke Grønn Frisør. I denne podcasten deler hun sin erfaring med bedriftsetablering, og tar oss gjennom prosessen hun gikk gjennom fra ideen oppsto til bedriften ble etablert. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra Læremiddelforlaget. Mer om boken her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

 • Motivasjon og atferd

  07/08/2016

  I denne podcasten forklarer vi kort og enkelt hva motivasjon er og hvordan den påvirker vår atferd. Dette er viktig kunnskap for deg som skal lede medarbeidere. Denne podcasten er en del av boken Bedriftsledelse fra læremiddelforlaget. Mer om boken her: http://www.kiotovs.com/boken-bedriftsledelse/

página 1 de 2