Vikna Baptistmenighet Podcast

Informações:

Sinopsis

Podcast by Vikna Baptistmenighet

Episodios

 • Jak 1:27 m. f. - Omsorg

  29/10/2017 Duración: 32min

  Taler fra 29.10.2017 Talen handler om den niende åndelig temperament i talerrekken. Ofte snakker vi om å tjene og ang. omsorg ikke om en åndelig greier men for Gud er det også åndelig å tjene med nestekjærlighet uansett om det handler å vaske do eller om å sitte ved siden av en gammel person.

 • Gal 2:20 - Halloween eller en kveld med betydning

  28/10/2017 Duración: 09min

  Appell til Lørdagskafé på 28.10.2017 Hva er egentlig opprinelsen av Halloween og hva er egentlig sammenheng med vår liv som etterflølger av Jesus Kristus?

 • Joel 3:1 m.fl. - Avholdenhet og begeistring

  22/10/2017 Duración: 42min

  Taler fra 22.11.2017 Å elske Gud ved avholdenhet og begeistring er tema for denne talen. Begge to ser først og fremst ut som motsetninger, men de kompletere hverandre. Avholdenhet handler om å søke Guds nærvær veldig enkelt og i ensomhet og ved disiplin. Begeistring som åndelig temperament handler om å bevare den skjult side av Gud og om å feste live med Gud.

 • Matt 22:37 m.fl. - Sans og fornunft

  08/10/2017 Duración: 45min

  Taler fra 08.10.2017 Å elske Gud ved alle fem sansene og ved fornuft og tanker er tema for denne talen. Begge to ser først og fremst ut som motsetninger, men når vi bryker alle fem sanser, så kan vi møte Gud kanskje på en helt annerledes måte. Troen blir mer helt. Og i Matt 22:37 viser Jesus veldig tydelig at man skal elske Gud ikke bare med sjel og hjerte. Også forstanden er noe som vi kan bruke å elske ham.

 • Sal 90:12 - Hva er livet?

  30/09/2017 Duración: 13min

  Appell fra 30.09.2017 Appellen handler om spørsmålet om livet. Ved filmen "Nå eller aldri" illustrerer appellen et liv mellom eventyrlyst og døden. Hva betyr liv egentlig? Hvilke ønsker og lengsler har gått tapt i løpet av livet? Og hvordan kan jeg finne glede i livet? Er det egentlig noe, som kommer etter døden eller blir livet uten evigheten som tidsfrist?

 • Ef. 3:16-20 Rikdommen av troshistorien

  27/08/2017 Duración: 15min

  Taler fra 27.08.17 Det finnes mangfold blant kristne i Norge, og det finnes også mangfold blant kristne i vår menighet. Ikke alle har den samme forestilling om tro, ikke alle tolker bibelen på det samme måten og ikke alle fokuserer på de samme måtene å uttrykke tro på, eller vise hvordan de elsker Gud. Hver av oss er forskjellige, og alle forstår vi og ser bare stykkevis. Talen er en invitasjon til en reise gjennom ni forskjellige måte hvordan kristne elsker Gud.

 • Apg 28:30-31 - Zentrum av forkynnelsen

  25/06/2017 Duración: 17min

  Taler fra 25.06.2017 på Misjonshuse på Bindalseidet På slutten av Apostlenes gjerninger finner vi Paulus i Roma, som hadde fokus bare for to saken, å forkynne Guds rike og å undervise Herren Jesus Kristus. Har de en betydning for oss som menighet og personlig? Om det handler den følgende talen.