Karmen Sotoek Tular M.sc., Head Of The Digital Library Department Of The National And University Library / Vodja Slube

Informações:

Sinopsis

A conversation with Karmen Sotoek tular, M.Sc., head of the Digital Library Department of the National and University Library in Ljubljana, SloveniaA conversation about the digitalization of material and how the National and University Library resolves copyright issues when it attempts to make its material available on the Web. The second part of the conversation took place a year after the first in order to get a deeper look into the development of the project.--------------------------------------------------SLO: Pogovor z mag. Karmen Sotoek tular, vodjo slube za digitalno knjinico v Narodni in univerzitetni knjinici.Pogovor o digitalizaciji gradiva in kako reuje avtorskopravna vpraanja, ko poskua svoje gradivo ponuditi na spletu. Drugi del pogovora je zaradi vpogleda v razvoj projekta nastal z enoletnim razmakom.

Episodios