Anna Zcitzo

Informações:

Sinopsis

Anna Zcitzo - Mentale helter jobber med å lufte det som luftes kan rundt menneskers generelle mentale helse... Og driver med humor på fritida. Anna Zcitzo - Mentale helter er verdens minst farlige audiovisuelle reise om noe som er farlig å skulle ufarliggjøre og avstigmatisere. I denne audiovisuelle inhaleringen møter du 50% såkalte "gærninger", og 50% som har et mer stigmatisert, fordomsbasert, fjernt - det forholdet folk flest har til begrepet Mental helse. Anna zcitzo - Mentale helter, er det umiddelbare møtet mellom unge voksne med ulike holdninger, utgangspunkt, opphav, fargepigmenter.... Livet sjæl - som kobler strømmen i et begrep som blir mer og mer distansert, når det som mest trengs, og er dessuten en desto like essensiell del av livet som den fysiske helsa. Ivaretakelsen av tenkeboksen. Også når det kommer til pleie.I Anna zcitzo blir du kanskje kjent med ei anna zcitzo (Schizofreni). Eller at Anna, Anton, Brynhild - ja kanskje alle Olaene og kari-ene her oppi nord, at samtidens samfunn bygges opp av mye lett-forglemmelig psykt byggemateriale, og blir stadig mer mentalt ustabilt. At enhver Anna bærer litt preg av "hverdagszcitzoen". Komprimert utbrodert:hvordan et sorteringssamfunn dyrker prestasjonskultur med mestring og svakhet, og hvordan dette påvirker "huehelsa" til Gud, hvermann, hverkvinne, pasientene på hospitset, styggen på ryggen sjæl og.. ONKLP.Mentale Helter består av Emil, Tani, Jon og Gabriel"Selv om dette er noget kontroversielt, er det nå endog meget universelt".

Episodios