Nokut-podden

Informações:

Sinopsis

Skal bidra til å spre gode praksiser fra universitetene og høyskolene innenfor utdanning og undervisning. Aktuelle tema, alltid gjester, diskusjoner, eksempler og tips til undervisningshverdagen.

Episodios

 • Den om å lære å lære

  25/03/2024 Duración: 28min

  Ferske studenter tar med seg gamle studievaner fra skolen, og noen av disse vanene virker ikke like bra i høyere utdanning. I denne episoden møter vi en ansatt og to studenter fra UiT - Norges arktiske universitet. De forteller oss om et emne der førsteårsstudentene øver på nye læringsstrategier og etter hvert blir overbevist om at disse strategiene faktisk gir bedre resultater. Gjestene i episoden er universitetslektor Oda Bjørnsdatter, fysioterapistudent Lasse Martinsen og medisinstudent Ola Vikheim. Nyttige lenker: McDaniel, M. A., & Einstein, G. O. (2020). Training learning strategies to promote self-regulation and transfer: The knowledge, belief, commitment, and planning framework. Perspectives on Psychological Science, 15(6), 1363–1381. https://doi.org/10.1177/1745691620920723 https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1745691620920723

 • BONUSEPISODE: Den om å bli bedre på digital formidling

  17/03/2024 Duración: 12min

  Hvordan kan du og jeg bli bedre på digital formidling? I denne bonusepisoden fortsetter vi praten med Tove Kristiansen og Petter S. Henriksen fra Høyskolen Kristiania, og får gode tips og råd for å bli bedre på digital formidling.

 • Den om å lage video som treffer

  27/02/2024 Duración: 23min

  Hvordan lager du læringsvideoer som gir studentene best læringsutbytte? Og hvordan kan du som foreleser bli bedre foran kamera? I denne episoden har vi besøk av Tove Kristiansen og Petter Skafle Henriksen fra Høyskolen Kristiania, som forteller hvordan de jobber med å videreutvikle bruken av video ved høyskolen og hjelpe undervisere til å velge et videoformat som gir pedagogisk verdi. Nyttige lenker: PedTek: https://www.kristiania.no/om-kristiania/pedtek/medieproduksjon/ Artikkel om prosjektet: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/article/view/5085

 • Den om studenter som partnere – før og nå

  23/01/2024 Duración: 31min

  Hva er studentpartnerskap, og hva kan det bety for utdanningskvalitet og kvalitetskultur? Sammen med Oddfrid Førland (koordinator) og Ruben Schelbred Thormodsæter (stipendiat og tidligere studentpartner) tar vi et tilbakeblikk på hvordan bioCEEDS tilnærming til studentpartnerskap har utviklet seg de siste årene. Vi får høre om prosjekter studentpartnerne har jobbet med, om partnerskapets ringvirkninger og om viktigheten av å gi studentene frihet til å være kreative og uttelling for arbeidet de legger ned.    Ressurser:  Toolkits: https://bioceed.w.uib.no/resources/toolkits/  The biohive: https://bioceed.w.uib.no/resources/toolkits/toolkit-biohive/  Escape room: https://bioceed.w.uib.no/resources/toolkits/toolkit-gamification/  Bikuben: https://bikuben.w.uib.no/en/

 • Den om studenter og ansatte som utvikler studier SAMMEN

  17/12/2023 Duración: 29min

  I prosjektet «SAMMEN om læring» ved Institutt for medier og kommunikasjon ved UiO deltar masterstudentene aktivt i utprøving og videreutvikling av nye lærings- og vurderingsformer. Målet med prosjektet er å aktivere og engasjere studentene i egen læring ved å la dem medvirke i undervisning, veiledning, vurdering og programutvikling. I denne episoden snakker vi med institutt- og prosjektleder Kjetil Rødje og masterstudent og vitenskapelig assistent Axel Sit om hva som skjer når studenter og vitenskapelig ansatte samarbeider om læring. Lenke til prosjektet: https://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/sammen-om-lering/index.html

 • Den om video som læringsressurs i matematikk

  14/11/2023 Duración: 22min

  I matematikkundervisningen er det gjerne noen studenter som knekker koden raskt, mens andre strever med ulike deler av fagstoffet. Hvordan kan underviseren støtte alle disse studentene samtidig? I denne episoden hører vi fra Andreas Lorange (NLA Høyskolen), som har laget videoer av løsningsforslag for å gi hver student opplevelsen av å ha sin helt egen matteunderviser. Vi får også høre fra lærerstudent Sarah Helland, som bruker videoene til å forberede seg til nasjonal deleksamen i matematikk om noen små uker. Nyttige lenker: Kontakt: andreas.lorange@nla.no Informasjonsvideo om eBøkene: https://vimeo.com/631803696/575105ae21 Lenke til eBøkene: https://prosjekt.nla.no/ebok/1-7/ https://prosjekt.nla.no/ebok/5-10/ Forskning på eBøkene: https://doi.org/10.18261/uniped.45.3.6 Informasjon om seminar om nasjonal deleksamen i matematikk for grunnskolelærerutdanningene: https://www.nokut.no/hendelser/ar/oktober/seminar-om-nasjonal-deleksamen-i-matematikk-for-grunnskolelarerutdanningene/

 • Den om aktiv læring på labben

  16/10/2023 Duración: 25min

  Hvordan kan man skape mer rom for aktiv læring på labben? I denne episoden snakker vi med Aase Merethe Raddum og Mirey Alfarah (Universitetet i Bergen), som har tatt små grep med stor effekt på et emne for farmasistudenter. Vi får høre om et spennende, forskningsbasert undervisningsopplegg der studentenes frykt for å stryke har blitt erstattet av engasjert problemløsning og refleksjon. Om deltakerne: Aase Raddum er provisorfarmasøyt og førsteamanuensis i klinisk og galenisk farmasi ved UiB. Hun har erfaring både fra akademia, primærapotek og sykehusapotek og jobber i dag dels som apoteker og dels som førsteamanuensis ved Klinisk institutt 2/Senter for farmasi, UiB med emneansvar for klinisk farmasi og foreleser i galenisk farmasi. I tillegg er hun tilknyttet prosjektet "FREMFARM - å utdanne farmasøyter klare til å møte morgendagens utfordringer" som forsker, med fokus på innovasjon og kommunikasjon.» Mirey Alfarah, doktor i utdanning fra Universitat Autònoma de Barcelona, er postdoktorforsker ved Senter

 • Den om blogging som læringsverktøy

  18/09/2023 Duración: 17min

  Hvordan kan blogging fremme profesjonsidentitet og fungere som en ice breaker for sykepleierstudenter? I denne episoden skal vi til Sandnessjøen, og VID vitenskapelige høgskole. Ved deres desentraliserte deltidsstudium i sykepleie bruker de blogging som læringsverktøy, slik at studentene lærer både formidling og kommunikasjon, krydret med sykepleiens historie. Våre gjester er høyskolelektor Eirin Gudevold fra Seksjon for læringsstøtte og digital utvikling, førsteamanuensis Jorunn Hov fra Institutt for sykepleie, og sykepleierstudent Linda Olsen. Les mer: Læring om læring volum 10, 2023: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/lol/article/view/5088 Se studentenes blogger her: https://baspdel1010.wordpress.com/

 • Den om å bygge en trygg læringskultur gjennom analogt spill

  21/08/2023 Duración: 22min

  Nå er det studiestart, og tusenvis av spente førsteårsstudenter skal bli kjent med undervisere, medstudenter og faget sitt. I denne episoden av NOKUT-podden møter vi Carina Johansson Nyvoll og Silje Husebø Fløysand fra Høyskolen Kristiania, og de forteller om hvordan de bruker et analogt spill for å hjelpe nye bachelorstudenter med å bygge en trygg læringskultur. Spillet er en fast læringsaktivitet gjennom emnet og gir studentene en mer leken arena for faglige diskusjoner, aktiviteter og ekskursjoner.

 • Den om pedagogiske escape room

  21/05/2023 Duración: 27min

  Hva er et pedagogisk escape room og hvordan slipper studentene ut derfra? I denne episoden av NOKUT-podden får vi høre om hvordan NTNU bruker denne læringsaktiviteten for å fremme teamarbeid, tverrprofesjonell læring og faglig engasjement blant studentene på Master i spesialsykepleie. Kjersti Natvig Antonsen og Marit Stuedahl deler erfaringer fra utviklingen og gjennomføringen av opplegget, som har blitt til i prosjektet På tvers av fjord og fjell(finansiert av HK-dir). Lenker: https://www.ntnu.no/blogger/helse/nb/laererik-og-goy-traumeuke/ https://www.ntnu.no/ihg/fjord-og-fjell

 • Den om internpraksis

  24/04/2023 Duración: 25min

  I flere tiår har journalistikkstudentene ved Høgskulen i Volda drevet en TV-kanal, en radiokanal og en avis gjennom en egen internpraksisordning. Målet er å gi studentene redaksjonell erfaring i trygge rammer før de skal ut i eksternpraksis. Våre gjester er førstelektor og TV-lærer Steinar Høydal og journalistikkstudent Lova Vassli Hilanmo, og de tar oss med på innsiden av internpraksisen.

 • Den om hukommelse, repetisjon og flash cards

  28/03/2023 Duración: 32min

  Hva er forskjellen på pugging og repetisjon? Og hvordan kan studenter best bruke repetisjon for å klare å huske det viktigste fra et emne, både når de skal ha eksamen og når det trengs senere i studiene eller i arbeid? I denne episoden forteller Magnus Ingebrigtsen (UiT) om et forskningsprosjekt der undervisere la inn spørsmål og svar for sykepleierstudenter i en flash card-app, som studentene brukte som en del av sine egenstudier. Strykprosenten gikk kraftig ned og andelen A-karakterer mer enn doblet seg. Her forklarer Magnus hvorfor flash cards er så effektivt, og hvordan undervisere kan bruke appen. Lenker til ressurser for flash cards / Anki-kort: Dette er appen Magnus forteller om: https://ankiweb.net/about Her finner dere manualen for appen: https://docs.ankiweb.net/ Magnus har delt Anki-kort på AnkiWebs egen plattform. Her finner dere «A practical introduction to basic statistics», som er laget i forbindelse med faget «Introduction to quantitative methods» ved Institutt for Psykologi: https://ankiweb.

 • Den om tilbakemeldinger som dialog

  20/02/2023 Duración: 30min

  Hvordan kan vi legge til rette for at studenter skal lære av vurdering og av det de var usikre på, misforstod eller gjorde feil? I denne episoden har vi med oss Gabrielle Hansen og Guri Sivertsen Korpås, som deler kunnskap og erfaringer fra en liten vurderingsrevolusjon ved NTNU. Vi får høre om studenter som reflekterer over egen læring, og som får verktøy til å finne ut hvor de gikk feil, og hvordan de skal komme seg videre. Og vi får høre om undervisere som slipper å bruke masse tid på retting av prøver, og i stedet kan reflektere over egen undervisning og studentenes læring. I episoden tipser Gabrielle interesserte lyttere om å lese David Carless, og da kan dere for eksempel se på den redigerte samlingen Scaling up Assessment for Learning in Higher Education fra 2013.

 • Den om utfordringsbasert læring

  23/01/2023 Duración: 22min

  I den europeiske universitetsalliansen ECIU kan studenter og ansatte delta i internasjonale, tverrfaglige teams der de løser utfordringer for lokalt arbeids- og samfunnsliv. I denne episoden møter vi professor Tatiana Iakovleva og masterstudent Mathias Kvia fra Universitetet i Stavanger, som deler sine erfaringer fra utfordringsbasert læring. Vi får høre om en ECIU-utfordring for et grønnere universitet, og om hvordan man kan integrere denne læringsmetoden i andre emner. Les mer: https://www.eciu.eu/ https://challenges.eciu.org/challenges/2480914/how-to-make-university-of-stavanger-a-greener-university

 • Den om å hjelpe nye studenter til å lykkes

  14/12/2022 Duración: 30min

  Hvordan kan man hjelpe nye studenter inn i et sosialt og faglig fellesskap, slik at de kan lære av hverandre og lykkes med studiene? I denne episoden møter vi Hanne Viken og Maria Løchen-Westerlund, som deler sine erfaringer fra USNs Onboarding Learning Alliance (OLA). OLA-grupper settes opp for krevende emner der studentene trenger ekstra støtte, og hver gruppe ledes av en mer erfaren student i rollen som læringsfasilitator. Hanne og Marie forteller om hvordan USN hentet inspirasjon og råd fra det europeiske SI PASS-senteret ved Lunds Universitet, om hvordan læringsfasilitatorene jobber, og om hvordan OLA har blitt tatt imot (hint: med trampeklapp!). Lenker: OLA: https://www.usn.no/studier/tilrettelegging-og-studentstotte/ola-onboarding-learning-alliance/ SI-PASS: https://www.si-pass.lu.se/

 • Den om talkshow-inspirert undervisning

  16/11/2022 Duración: 27min

  Hvordan kan teori oversettes til praksis gjennom talkshow-inspirert undervisning? Vi tar praten med førsteamanuensis Lene Pettersen og masterstudent Elise Kubberød fra Kristiania. De forteller hvordan prosjektet startet som undervisning fra sofaen hjemme i stua under pandemien, og har fortsatt på campus som et studentdrevet læringskonsept, med anerkjente gjester og studentene som programledere . Som vanlig får vi tips og triks til de som ønsker å teste ut en annerledes form for undervisning. Relevante lenker: https://www.kristiania.no/aktuelt/2022/09/stor-suksess-med-talkshow-inspirert-undervisning/

 • Den om helhet og sammenheng i tverrfaglig utdanning

  20/10/2022 Duración: 30min

  Hvordan kan man få til god helhet og sammenheng i tverrfaglige utdanninger? I denne episoden snakker vi om lærdommer fra NOKUTs evaluering av Lektorutdanning for trinn 8 - 13. Vi har med oss Inga Staal Jenset (UiO), som har ledet den sakkyndige komiteen, og Cecilie Thorbjørnsen Mork (UiA), som har opplevd evalueringen fra deltakersida. Vi får høre om viktigheten av gode strukturer og om hvordan man kan utvikle en felles utdanningskultur. Lenker: https://www.nokut.no/nyheter/ny-rapport-slik-kan-lektorutdanningene-videreutvikles/

 • Den om videorefleksjon for læring

  19/09/2022 Duración: 29min

  Hvordan kan man få studenter til å lese pensum og reflektere over det de har lest? I denne episoden møter vi Tonje Stenseth fra Institutt for pedagogikk ved USN. Vi får høre om Tonjes erfaringer med videorefleksjon for læring, der hun ber studentene sende henne en kort video der de reflekterer over det de har lest. Vi får også høre om hvordan studentene opplever det. Charlotte Beal var en av Tonjes masterstudenter, og forsker nå selv på læring og teknologi som stipendiat ved USN. Sammen har de mange gode råd for de som vil prøve dette ut. Aktuelt lesestoff: https://journals.uio.no/adnorden/article/view/7916/7144 https://journals.uio.no/adnorden/article/view/8313 https://www.ludo.usn.no/video-og-dybdelesing?lang=en

 • Den om å lage gruppeavtaler

  15/08/2022 Duración: 23min

  Hvordan kan man skape forutsigbarhet når ferske studenter går sammen om en gruppeoppgave? Marte Sørtveit Mørkve og Iselin Grav Aakre ved institutt for materialteknologi på NTNU har i flere år hatt et prosjekt der studentene inngår en skriftlig avtale med hverandre før de går løs på gruppeoppgavene. Det har gitt færre konflikter i gruppene, tydeligere fokus på faglig dialog med veileder og ryddige forventningsavklaringer blant studentene underveis. I denne episoden deler Marte og Iselin sine erfaringer med gruppeavtaler med oss, og gir nyttige tips til de som vil teste dette ut allerede dette semesteret. Les mer om prosjektet her: https://www.ntnu.no/ojs/index.php/njse/article/view/3912

 • Den om å forske på egen undervisning

  18/05/2022 Duración: 21min

  Hva er fordelene med å forske på egen undervisning, og hva er gode råd for å komme i gang? Vi har tatt en prat med Per Lauvås ved Høyskolen Kristiania som formidler gleden ved å forske på egen undervisningspraksis.

página 1 de 4