Iel?dz Radiote?tris

Informações:

Sinopsis

RADIOTE?TRIS:*Te?tris ar visdaudzveid?g?ko repertu?ru – main?gu k? dz?ve un m?ž?gu k? š? pasaule: te?tr? izr?de nodz?vo m?žu un aiziet, Radiote?tr? – viss paliek un saglab?jas paaudžu paaudz?m k? dzi?? un neizsme?am? ak?;*Te?tris bez skatuv?m – t?s uzbur un izt?lojas katrs  klaus?t?js pats, un izt?les te?tris ta?u ir viskr?š??kais;*Te?tris ar visplaš?ko auditoriju: tas ien?k katra klaus?t?ja m?j?s, uzrun?jot ar latviešu un pasaules lab?ko autoru darbiem;*Te?tris ar visplaš?ko aktieru ansambli no visiem Latvijas te?triem;*Te?tris ar vistalant?g?kajiem režisoriem un vi?u pal?giem.

Episodios

 • Valdemārs Kārkliņš "Dieva zeme". 1. daļa

  01/03/2024 Duración: 43min

  Valdemāra Kārkliņa romāna "Dieva zeme" fragmentu iestudējums. 1. daļa. Režisors Andrejs Migla. Piedalās aktieri: Rasma Garne, Juris Kalniņš, Aija Uzulēna un Rihards Zihmanis. 1994.gada ieraksts.

 • Mārtiņš Zīverts. Vara. 2.daļa

  10/02/2024 Duración: 53min

  Mārtiņa Zīverta lugas "Vara" radioiestudējums. 2. daļa. Režisors un Teicējs - Arnolds Liniņš. Lomās: Modris Gross, Roberts Zēbergs, Andris Bērzinš, Andrejs Žagars, Miervaldis Ozoliņš, Sarma Riekstiņa, Arturs Bērziņš, Harijs Spanovskis, Ivars Vanags, Viktors Čestnovs, Kaspars Pūce, Valdis Liepiņš, Andris Māliņš, Jānis Lībietis, Monta Rivāne, Imants Vīksne, Guntis Pilsums. 1991. gada ieraksts

 • Alfreds Dziļums. Zeme dzīvo. 1. daļa

  01/12/2023 Duración: 43min

  Alfreda Dziļuma romāna "Zeme dzīvo" 1.daļa. Lasa Dace Makovska un Pēteris Gaudiņš. Režisore Antonija Apele. Kompozīciju veidojusi Līga Kokare. Skaņu režisors Andis Ploks. 1997.gada ieraksts.

 • Ernests Olsens Brūns "Grāmattirgotājam nenāk miegs". 2. daļa

  22/11/2023 Duración: 17min

  Ernests Olsens Brūns "Grāmattirgotājam nenāk miegs". 2. daļa. Režisors Harijs Gerhards. Piedalās: Miervaldis Ozoliņš, Lūcija Baumane, Anta Krūmiņa, Artūrs Dimiters, Astrīda Gulbe, Tālivaldis Āboliņš un Gunārs Jākobsons. Skaņu režisors Maigonis Ozols. 1971.gada ieraksts.

 • Sveicam aktrisi Ilgu Martinsoni jubilejā! Edvards Vulfs "Līnis murdā"

  01/11/2023 Duración: 50min

  1. novembrī aktrisei Ilgai Martinsonei nozīmīga jubileja. Sveicam viņu! Piedāvājam noklausīties Edvarda Vulfa viencēlienu "Līnis murdā" no krājuma "Puliera padēls smejas" Liepājas teātra iestudējumā. Laukulep kundzes lomā Ilga Martinsone, citās lomās Nauris Klētnieks, Jānis Kuplais, Vija Āboliņa, Aina Jaunzeme, Dace Stūre, Nīna Kaupuža un Dzintra Klētniece. Režisors Nauris Klētnieks. 1977.gada ieraksts.

 • Vēsturisks ieraksts Radioteātrī. Pāvils Rozītis "Cepure"

  15/10/2023 Duración: 24min

  Vēsturisks ieraksts, kas tapis 1957.gadā. Pāvils Rozītis "Cepure". Lomās: Helēna Romanova, Emīlija Bērziņa, Anta Klints, Emma Ezeriņa, Maiga Mainiece, Harijs Misiņš, Ilga Hincenberga un Herberts Zommers. Skaņu režisore Ināra Meirovica.

 • Izcilajam teātra, kino un Radioteātra aktierim Uldim Dumpim - 80!

  03/10/2023 Duración: 54min

  Šodien, 3. oktobrī, izcilajam teātra, kino un Radioteātra aktierim Uldim Dumpim aprit apaļi 80. Sveicam! Piedāvājam noklausīties pirmatskaņojumu - mūsu kolēģes Ingvildas Strautmanes sagatavoto raidījumu - tikšanos ar Uldi Dumpi. 2022. gadā ar Uldi Dumpi tikāmies arī sarunā Laikmeta krustpunktā:  

 • Jānim Kubilim - 100. Sarunas ar aktieri no Radio arhīva

  22/07/2023 Duración: 53min

  24.jūlijā izcilajam aktierim Jānim Kubilim apritēs apaļš simts. Sagaidot šo nozīmīgo jubileju, Radioteātris nedēļas ietvaros piedāvā noklausīties vairākus ierakstus saistītus ar Jāni Kubili. Šovakar ieklausieties raidījumā, kas tapis 2003.gadā - Aldas Briedes saruna ar Jāni Kubili. Skan fragmenti no izrādēm.

 • Velta Toma Vaiņags

  06/07/2023 Duración: 53min

  Veltas Tomas stāsts "Vaiņags". Kompozīciju veidojusi Ligita Meķe. Režisore Antonija Apele. Piedalās Dace Bonāte, Antra Liedskalniņa, Vaironis Jakāns un Dainis Porgants. Ierakstīts 1991. gadā.

 • Kompozīcija pēc Arvīda Brastiņa materiāliem "Papardīte noziedēja"

  23/06/2023 Duración: 20min

  Radioteātris Līgo noskaņās. Kompozīcija pēc Arvīda Brastiņa materiāliem „Papardīte noziedēja”. Režisors Harijs Gerhards, skaņu režisors Maigonis Ozols. Piedalās: Lelde Vikmane, Normunds Bērzs, Ģirts Krūmiņš, Dainis Sumišķis, Dainis Bērziņš, Zane Burnicka un Diāna Sproģe. Dziesmas ansambļa „Skandinieki” izpildījumā. 1993. gada ieraksts.

 • Sveicam Radioteātra režisori Irēnu Cērmani! Jānis Jurkāns "Jāzepiņš". 2.daļa

  11/06/2023 Duración: 43min

  Sveicam jubilejā ilggadējo Radioteātra režisori Irēnu Cērmani (attēlā)! Piedāvājam noklausīties Jāņa Jurkāna lugas "Jāzepiņš" iestudējumu, kas ierakstīts 1987.gadā. Režisore Irēna Cērmane. 2. daļa. Lomās: Antra Liedskalniņa, Dainis Porgants, Lāsma Kugrēna, Voldemārs Šoriņš, Zane Jančevska un Andris Morkāns. Skaņu režisore Ināra Meirovica.

 • Barbara Delinska "Pieviltā"

  01/06/2023 Duración: 44min

  Barbaras Delinskas romāna "Pieviltā" fragmenti. Kompozīciju veidojusi Ligita Meķe. Režisore Antonija Apele. Skaņu režisors Andis Ploks. Lasa Indra Burkovska. 1998. gada ieraksts.

 • "Es un viņš". 1956. gada ieraksts Radioteātrī

  25/04/2023 Duración: 37min

  Vēsturisks ieraksts, kas tapis 1956.gadā. Nar-Doss "Es un viņš". Piedalās Ilga Muceniece, Harijs Liepiņš, Kārlis Ādernieks un Jānis Kubilis.

 • Rakstnieka Egona Līva miniatūras

  21/04/2023 Duración: 27min

  Egona Līva miniatūras aktiera Jura Lejaskalna lasījumā. 1973.gada ieraksts.

 • Džons Breins "Ceļš uz augstāko sabiedrību"

  28/01/2023 Duración: 53min

  Džona Breina romāna "Ceļš uz augstāko sabiedrību" fragmenti. Tulkojusi Vija Stabulniece. Liegas Piešiņas kompozīcija. Lasa Andrejs Žagars, Aija Uzulēna, Una Jansone, Dainis Bērziņš un Uldis Anže. Režisore Antonija Apele. Skaņu režisors Edgars Jackevičs. 1995.gada ieraksts.