Troen Kommer Av Det Du Hører- En Praktisk Veiledning

Informações:

Sinopsis

Det du hører påvirker troen din. Her prøver pastor Roum å gi en praktisk veiledning til tro. Teologi live!

Episodios

 • Ydmyk som en krigshest. Bergprekenen #5. Matt 5,5

  02/01/2021 Duración: 19min

  Å være ydmyk hender blir sett på som svakt. Men ingenting er svakt med en krigshest eller en spansk lippisaner!  Få en ny forståelse av hva det vil si å være ydmyk og det å arve jorden. Vær modig- våg å bli som en krigshest, overgitt sin Herre!

 • Du som sørger - du skal trøstes. Bergprekenen #4. Matt 5,4

  02/01/2021 Duración: 12min

  Hvorfor sørger vi? Kan sorgen gi oss grunn for håp?  Vi sørger når noe eller noen blir ødelagt. Det er fordi vi innerst inne vet hvordan det egentlig skulle være. Vi har fått en «mal» lagt ned i vårt indre, som viser oss målet. Det er det fullkomne vi lengter etter. Fullkommen fred og harmoni. Og nettopp det skal vi få- vi skal trøstes! Hør hva meningen med Jesus ord kan være: Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Tekstlesing ved @trihelill

 • Elver av levende vann

  02/06/2020 Duración: 17min

  Jesus inviterer oss til å drikke, og selv bli elver av levende vann. Hvordan virker dette? En pinsegudstjeneste. Få del i bønnene, musikken, Guds Ord og velsignelsen. 

 • Det Ånden leder til - Hva er det?

  02/06/2020 Duración: 12min

  Hvordan kan jeg vite om jeg er åndsfylt og ledes av Ånden?  Hør og bli oppmuntret til å leve etter Ånden. En tale holdt i Filadelfia pinsemenighet, Hønefoss.

 • Salig - ja visst gör det ont. Bergprekenen #3, Matt 5,3-11

  16/05/2020 Duración: 09min

  Salig er ikke nødvendigvis slik vi forestiller oss dett. I hvert fall ikke om du ser for deg en smertefri tilværelse, full av lykke og gode følelser! En gravid kvinne kan være en god forklaring på denne mystiske tilstanden. Du har mye godt i vente! Musikk og diktlesing ved Arne I Mosskull.

 • Fattig på pust. Bergprekenen #2, Matt 5,3-2

  06/05/2020 Duración: 09min

  Hjelp til de av oss som av og til sliter med pusten. Det kan være slitenhet, angst eller andre ting. Her får vi hjelp til å ta i mot hellig pust og se hvordan verdens meste berømte tale blir innledet.

 • Fred være med dere!

  03/05/2020 Duración: 10min

  En setning går igjen, i Joh 16,16-22. Hvorfor det og hva sier det oss? Ta imot Guds fred, midt i en vanskelig situasjon.

 • En god fredag!

  09/04/2020 Duración: 17min

  Jesus gjennomgikk en lang fredag. Hans vei til korset og dødsriket var umenneskelig. Men der, på korset, skjedde det noe svært spesielt. Hør og få håp og frimodighet i møte med døden! Tekstlesing er fra Mark 15,20-39.

 • Jesus innstifter nattverden

  09/04/2020 Duración: 08min

  Hva var situasjonen og omstendighetene da Jesus feiret sitt siste måltid? Hør mer om forholdet mellom Jesus og Judas, og forskjellen mellom Judas og de andre disiplene. Musikk ved Arne I Mosskull.

 • Gudstjeneste : Nå er den rette tid

  28/03/2020 Duración: 18min

  Pga koronasituasjonen er det ikke samling i kirken. Derfor er du velkommen til denne gudstjenesten langs Sogneelva på Veme. Ivar Johnsen, fra Toten Frikirke, overbringer en hilsen og Trine Hesjevik Lilleeng er tekstleser. Talen handler om at nå er den rette tid, med utgangspunkt i ypperstepresten Kaifas sin profeti i Joh 11,49-52.

 • Folkemengden eller fjellet? Bergprekenen #1. Matt 5,1

  24/03/2020 Duración: 11min

  Når verdens mest berømte preken blir innledet, Matt 5,1, møter Jesus en folkemengde. Hvordan forholder han seg til den? Han tar en overraskende avgjørelse og forlater folkemengden for å være oppe i fjellet.  Hør om hvordan Det gamle og Det nye testamentet hører sammen, og hvilken rolle døperen Johannes og Jesus har. Spørsmålet til slutt er om du vil være en del av folkemengden, eller følge Jesus opp på fjellet?

 • Elia, dåpen og Guds Sønn

  14/01/2020 Duración: 17min

  Utgangspunktet for denne prekenen er historien i Matt 3,13-17, der Jesus blir døpt av Johannes. Hvilken rolle har Johannes som et bindeledd mellom den gamle- og den nye pakt?  Johannes-dåpen var en dåp til omvendelse. Hva er annerledes med "Jesus-dåpen"? Ånden kom ned som en due over Jesus og Faderens røst lød fra himmelen. Få innsyn i noe av treenighetslæren ved å se på Jesus som sønn, både av et menneske og av Gud selv.

 • Har du plass til ham?

  04/01/2020 Duración: 10min

  Guds herlighet viser seg gjennom svakhet.  Og nettopp her, i fattigdommen, åpenbarer Gud sin rikdom og frelse.  Om vi er tomme og fattige, kan Guds frelse og fylde få plass. Lik en tom krybbe som fylles av Jesus.  Spørsmålet er: Har du plass til ham?

 • Advent - Herren(s) komme(r)

  21/12/2019 Duración: 06min

  Hos Jesus er det plass til usikkerhet og tvil!  For det er nettopp i møte med dette, at Jesus kan overbevise oss om advent; at Herren virkelig har kommet og skal komme igjen! Englene som snakket til disiplene etter Kristi himmelfart, fortalte:   “Denne Jesus som ble tatt bort fra dere opp til himmelen, han skal komme igjen på samme måte som dere har sett ham fare opp til himmelen.»  Dette var startskuddet for en ny tid.   Det er fortsatt advent- vi forkynner og venter Herrens komme!   På den måten er vi “i rute”.   Vi har fått misjonsbefalingen om å gjøre disipler, forkynne og døpe.   Vi er ikke satt til denne tjenesten alene, for han har lovet være med oss alle dager!  Ut fra det så lever vi i sann advent og forkynner Herren har kommet (jul) og Herren kommer (Jesu gjenkomst),   og i mens har vi fått kraft fra det høye (pinse) til å "leve for Jesus og gjøre ham kjent”, som vår visjon sier! 

 • Lev da som lysets barn!

  13/12/2019 Duración: 09min

  Når det er mørkt kan det være fristende å gjemme seg. Men det er nettopp nå, i mørket, lyset trengs! Det er når det er mørkt at lyset virkelig er "i tjeneste". St. Lucia opplevde å være et reelt lys i mørket. Noe hun ble straffet grusomt for. Men lyset skinner kraftigere jo mørkere det er! Jesus er verdens lys. Han kaller oss til seg, og gjør oss til lys. La oss ikke gjemme oss, men leve som lysets barn!

 • I evighet

  22/11/2019 Duración: 18min

  Evighet som tema som kan virke filosofisk og livsfjernt, men for meg er det dypt personlig og livsnært.  For faren min døde i sommer. Hva skjedde med han? Kroppen hans var som et skall. Så han var ikke der.  Jesus sier Joh 11,25 «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. 26 Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø.»  I evighet skal vi aldri dø! Evigheten kilden for alle ting. En eksplosjon av kreativitet, glede, skjønnhet og kjærlighet! For det er Guds rike, Guds makt og Guds ære - i evighet! I den sammenheng blir livet vårt ganske lite. Er det derfor de bibelske skrifter omtaler lidelse og fristelser som noe vi ikke skal bøye oss for og gi oss over til? For det er jo bare en kort tid, i sammenligning med evigheten! Hør og bli inspirert til å leve livet ditt, og se din livshistorie, i evighetens lys!

 • Temakveld : Tilgivelse

  21/11/2019 Duración: 29min

  Tilgivelse betyr å utslette gjeld. Her lærer du om dens frigjørende og helbredende evne. Ved å be om tilgivelse tar vi ansvar for det vi har gjort, og prøver å gjøre det godt igjen. Dermed ser vi at tilgivelse ikke er lettvint! Mahatma Gandhi: "Den svake kan aldri tilgi. Tilgivelse er den sterkes egenskap."  Tilgivelse handler faktisk om å sette DEG SELV fri – fri fra bitterheten, maktesløsheten og kynismen som ofte overmanner både tankene og handlingene. Når du tilgir, så frigjør du plass til positive opplevelser og ny kjærlighet.

 • Æren er din

  12/11/2019 Duración: 16min

  Hva vil det si å gi Gud ære, slik vi ber om i Herrens bønn? Det er særlig to ting: 1. Æren er ikke min. 2. Vi skal gi Gud ære. Her handler det om holdning, hvordan vi lever våre liv og hvem eller hva vi lovpriser. Hør og bli oppmuntret til å leve et liv i lyset, helt praktisk!

 • La viljen din skje på jorden slik som i himmelen

  06/11/2019 Duración: 16min

  Denne setningen fra Herrens bønn i Matt 6,10, er voldsom og har mye å inspirere oss til! Lær mer om Guds skapende og kreative vilje, ikke bare som en teoretisk og filosofisk størrelse, men noe som griper inn i vår hverdag!

 • God holdning - Å være sammen med Jesus og livets mange utfordringer

  28/07/2019 Duración: 20min

  Din indre holdning gjør noe med din ytre holdning. Det ytre og det indre spiller altså sammen på lag, det ene påvirker det andre.  Hvilken holdning har jeg til Jesus? Jesus har to hensikter med å kalle disiplene til seg opp på fjellet. Det ene er «for at de skulle være sammen med ham», og det andre er «for at han kunne sende dem ut». (Mark 3,13)  Disse to henger sammen, og min holdning til Jesus viser seg i hvordan jeg lever og reagerer på livets mange utfordringer. Hør, og ta imot kallet til å leve med Jesus og bli utsendt av ham!

página 1 de 3