Det Henger I Lufta

Informações:

Sinopsis

Podcast by Fortellerkunstner

Episodios

 • Arven: Tre Sitroner

  31/03/2024 Duración: 21min

  I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid. Kilde til denne episoden er: John Dewey, Art as experience Folkeeventyret Tre sitroner Musikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey Chistilin og er hentet herfra: https://pixabay.com/no/users/lexin_music-28841948/

 • Arven - Ikke Kjørende Ikke Ridende

  25/02/2024 Duración: 23min

  I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid. Kilde til denne episoden er: Ørnulf Hodne, Det Norske folkeeventyr Folkeeventyret Ikke Kjørende Ikke Ridende Musikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey Chistilin og er hentet herfra: https://pixabay.com/no/users/lexin_music-28841948/

 • Arven - Grimsborken

  15/01/2024 Duración: 13min

  I denne serien kalt Arven, tar jeg utgangspunkt i Asbjørnsen og Moes samling av folkeeventyr og sagn. Det overordnede målet er å se på hvordan dette materialet kan ha en funksjon i vår samtid. Kilde til denne episoden er: Ørnulf Hodne, Det Norske folkeeventyr Folkeeventyret Grimsborken Musikken er kalt Cinematic Cello, laget av Aleksey Chistilin og er hentet herfra: https://pixabay.com/no/users/lexin_music-28841948/

 • Kapittel Tre: Søvn

  31/03/2023 Duración: 15min

  Dette er tredje episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden er søvn og død tema. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har solgt forestillinger til DKS og turnert internasjonalt. Hun arbeider deltid som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved Oslomet – storbyuniversitet og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. Hennes siste bok, kan du få tak i her: www.ark.no/boker/Mimesis-Heidi…boken-9788269008821

 • Podkast Kapittel 2 Fortellinger Med Kvinnelige Protagonister

  28/02/2023 Duración: 16min

  Dette er andre episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden står den fortellinger om skikkelsen gygra sentralt. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har solgt forestillinger til DKS og turnert internasjonalt. Hun arbeider deltid som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved Oslomet – storbyuniversitet og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. Hennes siste bok, kan du få tak i her: www.ark.no/boker/Mimesis-Heidi…bo

 • Fortelling#1 Poesiens valkyrjer

  31/01/2023 Duración: 15min

  Dette er første episode i en serie om hvordan det er å arbeide med fortelling og betydning av fortelling i liv og samfunn. I denne episoden står den greske myten om Daphne sentralt. Mimesis Heidi Dahlsveen har arbeidet som fortellerkunstner siden 1996 i både inn - og utland. Hun deltatt på en rekke internasjonale festivaler og i flere EU prosjekter som omhandler den muntlige fortellerkunsten. Hun har solgt forestillinger til DKS og turnert internasjonalt. Hun arbeider deltid som førstelektor i muntlig fortellerkunst ved Oslomet – storbyuniversitet og i 2008 ga hun ut fagboken “innføring i muntlig fortellerkunst”, Universitetsforlaget. I 2019 kom hun med sin andre faglige bok. Hun har skrevet flere vitenskapelige artikler om muntlig fortellerkunst, hvor hun bruker kunstnerisk forskning som inngang til å forstå muntlig fortellerkunst og narrativer. Hennes fokus er å la de tradisjonelle fortellingene belyse samtidsaktuelle temaer. Hennes siste bok, kan du få tak i her: https://www.ark.no/boker/Mimesis-Heidi

 • Arrene du ga meg - episode 1

  28/02/2022 Duración: 10min

  Dette er et nytt prosjekt som er under utvikling. Denne episoden handler om slangen eller ormen.

 • Mimesis in crisis: Last Episode

  13/09/2020 Duración: 10min

  This is the last episode of the project Mimesis in Crisis. Thank you for listening. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo. Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow. After hearing the episode, I appreciate you fillin

 • Mimesis in crisis: Isolation 3

  10/09/2020 Duración: 16min

  In this episode you will hear about a woman who turns into a bear. It is based on a Sami story. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo. Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow. After hearing the episode, I appreciate

 • Muntlig Fortellerkunst Episode 9

  06/09/2020 Duración: 14min

  I denne episoden tar jeg for meg minnet. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. Hver episode vil inneholde tradisjonell eller personlig fortelling, i tillegg til teori. Er du interessert i å kunne mer, kan du sjekke ut boken min her: http://www.fortellerkunstner.no/fortellerboken-deg-selv-og-andre-fortalt/ Referanser i episoden: Bleeker, M. (2012). Introduction: On Technology & Memory. Performance Research A journal of the performing arts 17:3, 1-7. Casey, E. S. (2000). Remembering. Indiania University Press. Dahl, E. (2016). Nattverd, kropp, erindring. DIN, pp. 105-121. Glauser, J. (2019). Rhetoric. In J. Glauser, P. Hermann, & S. A. Mitchell, Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies Interdisciplinary Approaches.

 • Mimesis i krise: Siste Episode

  04/09/2020 Duración: 09min

  Dette er siste episode i serien Mimesis i krise. Takk for at du lyttet. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom. Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow. Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: https://

 • Mimesis i krise: Isolasjon 3

  31/08/2020 Duración: 14min

  I denne episoden får du høre om en tradisjonell samisk beretning om kvinne som forvandles. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom. Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow. Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følge

 • Mimesis in crisis: Isolation 2

  30/08/2020 Duración: 27min

  In this episode you will hear about the steinkobben or the selkie woman as she is also called. It is based on a Norwegian folk legend. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo. Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow.

 • Mimesis i krise: Isolasjon 2

  17/08/2020 Duración: 26min

  I denne episoden får du høre om steinkobbe kvinnen som blir tvunget på land. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom. Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow. Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle ut følgende skjema: ht

 • Muntlig Fortellerkunst episode 6

  15/08/2020 Duración: 16min

  Denne episoden er en forberedelse på fortellersituasjon. Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Episodene følger studiets progresjon. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Er du interessert i å kunne mer, kan du sjekke ut boken min her: http://www.fortellerkunstner.no/fortellerboken-deg-selv-og-andre-fortalt/

 • Mimesis in crisis: Isolation

  08/08/2020 Duración: 28min

  In this episode you will, among other things, hear about the destiny of Gunnlod, a giantess closed inside a cave. Under the research question "what challenges, concerns and tools do the presence of mimesis require when oral storytelling is transported to digital platforms?" Mimesis Heidi Dahlsveen has created research project where the purpose is to create storytelling performances for the medium Podcast. The goal is to look at what aesthetic tools are needed to create a holistic artistic experience when the listener is not present in contemporary and space. From planning to implementation, there is a method-developing practice aimed at a digital medium. Performances will be planned and implemented, organized and disseminated through Podcast where the storyteller's aesthetic tools are re-articulated and tested through a medium that does not take place here and now. The project is supported by the municipality of Oslo. Creative dialogue partner: director and dramaturg Dr Paula Crutchlow. After hearing the ep

 • Mimesis in crisis: She Is Under The Ground

  05/08/2020 Duración: 42min

  Mimesis in crisis: She Is Under The Ground by Mimesis Heidi Dahlsveen

 • Muntlig Fortellerkunst Episode 4

  05/08/2020 Duración: 18min

  Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. I denne andre episoden snakker jeg om hvordan du finner en fortelling. Er du interessert i å kunne mer, kan du sjekke ut boken min her: http://www.fortellerkunstner.no/fortellerboken-deg-selv-og-andre-fortalt/

 • Mimesis i krise: Isolert

  03/08/2020 Duración: 24min

  I denne episoden får du høre blant annet om Gunnlods skjebne, en jotunkvinne stengt inne i en grotte. Under det spørsmålet «hvilke utfordringer, betenkeligheter og virkemidler fordrer nærvær av mimesis når muntlig fortellerkunst forflyttes til digitale plattformer?» har Mimesis Heidi Dahlsveen skapt et FOU prosjekt hvor hensikten er å lage fortellerforestillinger for mediet Podkast. Målet er å se på hvilke estetiske virkemidler som skal til for å skape en helhetlig kunstnerisk opplevelse når lytteren ikke er tilstede i samtid og rom. Fra planlegging til gjennomføring blir det en metodeutviklende praksis rettet mot et digitalt medium. Det skal planlegges og gjennomføres forestillinger, tilrettelagt og formidlet gjennom Podkast hvor fortellerens estetiske virkemidler re-artikuleres og prøves ut gjennom et medium som ikke foregår her og nå. Prosjektet er støttet av Oslo kommune. Kreativ dialogpartner: regissør og dramaturg dr. Paula Crutchlow. Etter at du har hørt episoden, setter jeg pris på om du kan fylle

 • Muntlig Fortellerkunst Episode 3

  24/07/2020 Duración: 10min

  Dette er en serie knyttet til studiet Muntlig fortellerkunst ved OsloMet – storbyuniversitet. Du er velkommen til å lytte selv om du ikke er student ved det studiet. Episodene følger emner i undervisningen. I denne episoden snakker jeg om folkeeventyr. Teori brukt i episoden: Amilien, V. (2002). Døden i de norske folkeeventyrene. dIn 1, 38-45. Bharucha, R. (1989). Notes on the Invention of Tradition. Economic and Political Weekly Vol. 24, No. 33. Bottigheimer, R. B. (2006). Fairy-Tale Origins, Fairy-Tale Dissemination, and Folk Narrative Theory. Fabula 47. Bø, O., Grambo, R., Hodne, B., & Hodne, Ø. (1982). Norske Eventyr. Oslo: Det Norske Samlaget. Grambo, R. (1990). Blant helter, heltinner og troll. Dyade nr. 4 , 26-31. Hodne, Ø. (1998). Det norske folkeeventyret fra folkediktning til nasjonalkultur. Oslo: Cappelen. Rupiper, M., & Zeece, P. D. (2005). Fee, Fi, Fo, Fum: Folktales are for Everyone! Childhood Education Journal Vol 32 No 6 . Schulz, C. (2015). “ONCE UPON A TIME" WITH SECONDARY SCHOOL STUDENT

página 1 de 2