Vidvinkel

Informações:

Sinopsis

Podcast by Kirkens Nødhjelp

Episodios

 • "Vår Far" på arameisk messet av Fader Meletius fra Syria

  24/07/2023 Duración: 01min

  "Vår Far" på arameisk messet av Fader Meletius fra Syria by Kirkens Nødhjelp

 • Amina (Olavsfest)

  21/06/2023 Duración: 01min

  Amina (Olavsfest) by Kirkens Nødhjelp

 • Tomms fortellinger: Fred

  19/12/2022 Duración: 15min

  Tomm Kristiansen etterlot seg et formidabelt livsverk som journalist, forfatter og historieforteller. Han var en stemme for Afrika, for rettferdighet og for nestekjærlighet – en stemme som savnes av mange. I anledning Kirkens Nødhjelps 75-årsjubileum lagde han en serie podkaster om noen av våre viktigste arbeidsområder. I denne episoden kan du høre hans fortellinger om vårt fredsarbeid. Av: Tomm Kristiansen. Lyddesign: Øystein Vesaas

 • Tomms fortellinger: Kjønnsbasert vold

  19/12/2022 Duración: 14min

  Tomm Kristiansen etterlot seg et formidabelt livsverk som journalist, forfatter og historieforteller. Han var kjent for mange som «Stemmen fra Afrika» – en stemme som fortalte om håp på et kontinent ofte assosiert med katastrofe. I tiden før han gikk bort, produserte han en serie med podkaster for Kirkens Nødhjelp. I denne episoden kan du høre Kristiansen fortelle om vårt arbeid med kjønnsbasert vold. Av: Tomm Kristiansen. Lyddesign: Øystein Vesaas

 • Tomms fortellinger: Vann

  19/12/2022 Duración: 21min

  Tomm Kristiansen etterlot seg et formidabelt livsverk som journalist, forfatter og historieforteller. Han var en stemme for Afrika, for rettferdighet og for nestekjærlighet – en stemme som savnes av mange. I anledning Kirkens Nødhjelps 75-årsjubileum lagde han en serie podkaster om noen av våre viktigste arbeidsområder. I denne episoden kan du høre hans fortellinger om vårt vannarbeid. Av: Tomm Kristiansen. Lyddesign: Øystein Vesaas

 • Et håp om fred i Mali?

  30/11/2022 Duración: 24min

  Mali har opplevd flere år med konflikt, og står i dyp fattigdom og klimakrise. Landet er at av verdens fattigste, og av en befolkning på 20 millioner mennesker har 7.5 millioner behov for nødhjelp. Nå øker de humanitære behovene dramatisk som følge av økt vold fra jihadistgrupper. Hvordan jobber Norge og Kirkens Nødhjelp i Mali i dag? Og er det håp om fred i landet? Med Rigmor Elianne Koti, Norges ambassadør i Mali (UD), Annecath Seland, regiondirektør for Sahel for Kirkens Nødhjelp og Bjørnar Lemvik landrådgiver for Kirkens Nødhjelp. Musikken i denne podkasten er hentet fra Pixabay Music og YouTube Studio.

 • Hva forteller den siste rapporten fra FNs klimapanel?

  01/03/2022 Duración: 19min

  I fjor lanserte FNs klimapanel en rapport som fikk stor oppmerksomhet, og fikk FNs generalsekretær til å erklære “Kode rød” for menneskeheten. Rapporten viste at klimaendringene stadig blir mer intense og rammer flere deler av verden. Nå har FNs klimapanel lagt fram en ny rapport som ser enda nærmere på hvordan mennesker og natur påvirkes av klimaendringene. Hva forteller den nye rapporten? Og hvilke konsekvenser vil klimaendringene ha i Malawi og andre deler av verden? Med Håvard Hovdhaugen, landdirektør i Malawi og Håkon Grindheim seniorrådgiver og klimaekspert i Kirkens Nødhjelp. Musikken i denne podkasten er hentet fra Pixabay Music og YouTube Studio.

 • Økt fattigdom og migrantkrise i Guatemala

  09/02/2022 Duración: 22min

  Guatemala har den sterkeste økonomien i Mellom-Amerika, men kun et fåtall av landets befolkning har tilgang til rikdommen. Vold, korrupsjon, sult og økt fattigdom er et stort problem i landet, og stadig flere migranter forlater Guatemala i håp om et bedre liv i USA. Hva skal til for å bedre situasjonen for befolkning? Og hvordan ser fremtiden ut for Guatemala i dag? Med Mariel Aguilar-Støen, professor i samfunnsgeografi ved universitetet i Oslo og Johan Hindahl, landrådgiver i Kirkens Nødhjelp. Musikken i denne podkasten er hentet fra Pixabay Music og YouTube Studio.

 • Fem ting alle barn trenger

  20/12/2021 Duración: 23min

  Hver dag fødes det rundt 380 000 barn i verden. For mange av disse barna vil den største utfordringen de møter, være å overleve den første delen av livet. For mer enn 90 prosent av barn som dør før de fyller 18 år, dør før de fyller fem år. Hvorfor dør så mange barn så tidlig? Og hva må til for at flere barn skal få oppleve sin 5-årsdag?

 • Mali og krisene i Sahel

  25/10/2021 Duración: 25min

  Mali er et av landene i Sahel-beltet, et tørt område som ligger sør for Sahara. Sahel strekker seg tvers over det afrikanske kontinentet, fra Atlanterhavet i vest til Rødehavet i øst. Væpnede konflikter, store klimaendringer og få muligheter til utdanning og arbeid er en del av hverdagen for befolkningen her. Hva er årsaken til konfliktene og de enorme humanitære behovene i Mali? Og hvordan ser fremtiden ut for landene i Sahel? Hør Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) og Anne Cathrine Seland, landdirektør i Mali og Bjørnar Lemvik, landrådgiver for Kirkens Nødhjelp. Musikken i denne podkasten er hentet fra Pixabay Music og YouTube Studio.