Fagbokpodden

Informações:

Sinopsis

I Fagbokpodden fra Nettavisen Lyd inviterer vi forfattere i studio for å snakke om sine bøker og hvorfor de er viktige.

Episodios

 • Etikk i sykepleien

  17/03/2021 Duración: 18min

  -Det handler og hva som er godt og hva som er riktig.Berit Støre Brinchmann er gjest. Hun er sykepleier og professor i sykepleie ved Nord universitet, redaktør og hovedforfatter av boken.Det handler om menneskesyn, etiske dilemmaer, etiske teorier og prinsipper, yrkesetiske retningslinjer, forskningsetikk og hva det innebærer å være en profesjonell sykepleier.Et nytt kapittel om kriseetikk, hva kan vi lære av koronapandemien? Hvordan blir ting godt og riktig?Fagbokpodden lages i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders HøglundFoto:Svein-Arnt Eriksen Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Håndbok i rusbehandling

  21/01/2021 Duración: 19min

  -Jeg har aldri møtt en med rusproblemer som jeg ikke skjønner at ruser seg.Psykologspesialist Kari Lossius driver MindingMines, og har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år. Hun har i denne perioden arbeidet som kliniker, forsker og leder, og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989.Lossius er redaktør av boken Håndbok i rusbehandling, som tar for seg hvordan vi kan forstå rusmiddelavhengighet. Hva kan være gode behandlingstilbud og -metoder for mennesker med moderate til alvorlige ruslidelser? Og hva kreves det av terapeuter og andre i feltet for å få til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Markedsføring i et nøtteskall

  18/12/2020 Duración: 20min

  - Vit hvem du handler med før du legger inn kortet dittFagbokpodden har tatt en prat med Morten Grandal og Frode Elton Haug, forfatterne bak boka Markedsføringsrett i et nøtteskall. Boka gir en grunnleggende, rask og oversiktlig innføring i markedsføringslovens regler, samt en oversikt over spesiallovgivning med krav til næringsdrivendes markedsføring.I Fagbokpodden forteller forfatterne blant annet hvorfor det er lett å starte butikk, og hva du som kunde bør være klar over.Fagbokpodden lages i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Bostedsløs

  10/12/2020 Duración: 18min

  - Sofa-surferne er den største gruppen bostedsløse i Norge. I en moderne velferdsstat er en bostedsløs en person som ikke har egen bolig, og som ikke klarer å skaffe seg det på egen hånd. I Norge er dette en mindre gruppe enn i de fleste andre land, men det betyr ikke at den ikke eksisterer. Terskelen for å komme inn på boligmarkedet er høy, og i boka "Bostedsløs" tar forsker Evelyn Dyb for seg nettopp politikken og andre faktorer rundt det å ikke ha bosted i Norge. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Fjernledelse

  25/11/2020 Duración: 22min

  - Om sjefen er kontrollfrik går han en usikker tid i møte.Det å kunne lede noen som ikke er samme sted som deg fysisk, har for de fleste blitt enda mer aktuelt i løpet av det siste året. Fagbokpodden har tatt en prat med Marianne Hauan Molstad og Ann Kristin Godager Aspeli, som har skrevet boka Fjernledelse om hva du bør kjenne til, ha kunnskap om og ta hensyn til i hverdagen for å lykkes med nettopp Fjernledelse.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Kunstig intelligens og big data i helsesektoren

  17/11/2020 Duración: 26min

  - Dataene du vegrer for å dele, kan redde livet ditt og andres, sier Anne Kjersti Befring. Hun er forsker og advokat, og sammen med Inger-Johanne Sand har hun skrevet boka "Kunstig intelligens og big data i helsesektoren". I boka tar de for seg hvordan bruk av kunstig intelligens og big data i helsesektoren og i medisinen er et paradigmeskifte, og hvilke konsekvenser - både positive og negative - dette har for samfunnet og pasienter.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • På egen hånd

  04/11/2020 Duración: 23min

  Norge er i verdenstoppen med hensyn til antall aleneboende, og nærmere 40 prosent av alle hushold er enpersonshushold. Til sammenligning har et land som India bare 4 prosent aleneboende. Hvorfor er det så mange som lever alene i Norge og Norden i dag? Er de som lever alene ensomme? Hvilke relasjoner snakker de om som betydningsfulle?Og ikke minst: Når så mange lever alene, har vi egentlig da en boligpolitikk som er tilpasset det nye levemønsteret? Unn Conradi Andersen er sosiolog og førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania, og forfatteren bak boka "På egen hånd" som tar for seg nettopp singelsamfunnet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder og produsent er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Åpen eller innadvendt

  26/10/2020 Duración: 22min

  Alle ønsker å ha et godt omdømme. Hva skal man gjøre for å styrke nettopp omdømmet sitt? Peggy Brønn er professor ved Institutt for kommunikasjon og kultur ved Handelshøyskolen BI, og en av Norges fremste omdømmeforskere. I ukas episode av Fagbokpodden snakker Peggy og hennes mann Carl Brønn om hva du kan gjøre - og ikke gjøre - for å styrke omdømmet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Mentaliseringsbasert terapi

  13/10/2020 Duración: 21min

  Sigmund Karterud er professor i psykiatri, og har sammen med Espen Folmo og Mickey Kongerslev skrevet boka Mentaliseringsbasert terapi. Men hva er egentlig nettopp mentaliseringsbasert terapi?Terapiformen har vist seg å være en av de viktigste metodene i vår tid for behandling av alvorlige personlighetsproblemer, som borderline eller emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Mentaliseringsbasert terapi har også innvirkning på en lang rekke andre lidelser, tilstander og situasjoner, som miljøterapi, foreldre–barn-samspill, barnevern, skoler og arbeidsliv. Fagbokpodden har tatt en nærmere prat med Karterud om det spennende temaet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldenal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Forbrukeradferd

  05/10/2020 Duración: 19min

  Visste du at reklamer oftest snakker til kvinner?Fagbokpodden har tatt en prat med høyskolelektor Nina Vogt, som sammen med Asle Fagerstrøm, Ragnhild Eg og Magne Johannessen har skrevet boka Forbrukeradferd om hvordan kunnskap om nettopp forbrukeratferd er avgjørende for alle som ønsker å lykkes med markedsføringen sin.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Fra uro til ro

  28/09/2020 Duración: 26min

  Hvordan påvirker stress barn? Hva kan man gjøre for å hjelpe barna som ikke klarer å sitte stille, havner i konflikter og er "vanskelige"? Kaja Næss Johannessen og og Ann-Karin Bakken er psykologspesialister med fordypning i klinisk arbeid med barn og unge,  og sammen har de skrevet boka «Fra uro til ro» -Utfordrende atferd og barns muligheter for læring. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Psykisk helse hos eldre

  21/09/2020 Duración: 17min

  - Eldre blir ofte gitt medisiner, men psykoterapi nytter, mener Johanne Tonga, psykolog med doktorgrad i demens og en av to forfattere bak boka  "Psykisk helse hos eldre".Fagbokpodden har tatt en prat med Johanne om demens hos eldre, hvordan man kjenner igjen demens og tiltak/endringer man kan gjøre for eldres psykiske helse. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Seksuell trakassering i arbeidslivet

  15/09/2020 Duración: 18min

  Hva er egentlig seksuell trakassering i lovens forstand? Hvordan kan en og samme handling utgjøre seksuell trakassering overfor én person mens den ikke gjør det overfor en annen? Og hva er den nedre grensen for seksuell trakassering?Fagbokpodden har snakket med Lill Egeland, partner i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig hvor hun leder arbeidsrettsavdelingen. Sammen med Thorgeir Hole og Ingrid Fladberg Brucker har hun skrevet boka Seksuell trakassering i arbeidslivet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • HR-boka

  01/09/2020 Duración: 19min

  Hva er egentlig HR, og hvorfor er det så viktig?Fagbokpodden har tatt en prat med Åshild Egerdal om nettopp dette. Åshild er redaktør for HR-boka, som i sin andre utgave tar for seg HR i arbeidslivet, og hvordan den digitale utviklingen i arbeidslivet påvirker HR-arbeid.Åshild selv er øverste administrative leder for Industri Energi, som er et fagforbund i LO. I tillegg er hun fagansvarlig for studier i personaladministrasjon og personal-ledelse, samt organisasjonspsykologi ved Høgskolen i Østfold. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Hva er greia med meg - og deg, og alle andre?

  21/08/2020 Duración: 21min

  Hvorfor er det så vanlig å lure på hva andre tenker om oss?Vilde Vollestad er psykolog og har et særlig engasjement for formidling av psykologisk kunnskap. Hun er en av to initiativtakere til organisasjonen Psykologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU), og har jobbet med utvikling av undervisning i psykisk helse for tusenvis av ungdom.Vilde står bak boka "Hva er greia med meg - og deg, og alle andre? - en håndbok i psykisk helse". I boka, som hovedsakelig er skrevet for ungdom, deler hun kunnskap, råd og funfacts om de viktigste sidene ved hvordan vi fungerer.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Studentens hva, hvordan og hvorfor

  14/08/2020 Duración: 20min

  Kan du triksene som gjør deg til en superstudent? Cecilie Dalland har en ph.d i pedagogikk, og erFørsteamanuensis Oslo MET hvor hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder og oppgaveskriving. Sammen med Olav Dalland har hun skrevet Studentens hva, hvordan og hvorfor, en bok for deg som er student.I Fagbokpodden forteller Cecilie om boka, og deler noen av sine knep. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Som om jeg ikke var redd

  09/07/2020 Duración: 19min

  -Slutt å kjefte på deg selv, er et av psykolog Liss Andas råd til deg som sliter med angst. Anda er psykolog ved helsehuset Stavanger kommune, og har skrevet boka "Som om jeg ikke var redd - verktøykasse for angstmestring" om nettopp angst.Boka hjelper deg til å mestre angsten, gjennom informasjon om angst, gjenkjennelige historier fra hverdagen og ikke minst konkrete verktøy. Fagbokpodden har tatt en prat med Liss Anda om temaet angst.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Medarbeiderdrevet innovasjon

  03/07/2020 Duración: 17min

  Fagbokpodden har tatt en prat med Oscar Amundsen, om medarbeiderdrevet innovasjon, og hvordan alle kan være nyskapende. Sammen med Nina Amble og Marit Rismark, er han redaktør for boka Medarbeiderdrevet Innovasjon, som tar for seg hvordan medarbeideren kan bli ekspert, kunnskapsressurs og selve kilden til et systematisk innovasjonsarbeid.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal.Programleder er Anders Høglund.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Cross Cultural Kids

  16/06/2020 Duración: 18min

  Flytteerfaringer og påvirkning fra flere kulturer gir tilgang til mye viktig kunnskap, noe som er utgangspunktet for boka Cross Cultural Kids. Fagbokpodden har tatt en prat med Lill Salole, forfatteren bak boka som hun selv omtaler som en bok til, ikke om, unge med krysskulturell oppvekst.Salole er utdannet cand.polit. i psykologi, og har også fordypning innen teater, litteratur og bevegelsesterapi. Hun har selv krysskulturell og flerspråklig bakgrunn, og bodde i seks land i løpet av sine barne- og ungdomsår.Cross Cultural Kids er en informasjonsbok som utforsker temaer i en krysskulturell oppvekst: identitet og tilhørighet, krysspress/lojalitetspress, verdimiks, migrasjonsstress samt opplevelser av annerledeshet. Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal. Programleder er Anders Høglund. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

 • Grønne tariffavtaler

  09/06/2020 Duración: 19min

  Tariffavtalen er den grunnleggende reguleringsmekanismen i norsk arbeidsliv. Denne mekanismen må tas i bruk i det grønne skiftet, mener forfatterne av Grønne Tariffavtaler, Inger Marie Hagen og Jon Olav Bjergene.Fagbokpodden har tatt en prat med de to forfatterne om nettopp temaet grønne tariffavtaler.I studio: Inger Marie Hagen og Jon Olav Bjergene.Programleder: Anders Høglund.Fagbokpodden er laget i samarbeid med Gyldendal Akademisk. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

página 3 de 5